Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013

SekodaS.Com - Berikut kami sajikan contoh soal Ulangan Akhir Semester (UAS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk jenjang sekolah dasar Kelas 2 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021 dan dilengkapi Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 2 sd semester 1 kurikulum 2013

Contoh soal Bahasa Jawa ini bisa dibuat untuk referensi belajar adik-adik Kelas 2 SD sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Sedangkan bagi guru dan orang tua dapat dijadikan untuk bimbingan buat anak-anak peserta didiknya.

Inilah Soal Latihan Ulangan UAS / PAS bidang study Bahasa Jawa Kelas 2 SD pada semester ganjil K13 tahun 2021 dan kunci jawaban yang dapat kalian pelajari.

>>>>SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA JAWA KELAS 2 SD SEMESTER 1

*PILIHAN GANDA

1. Sing dadi rama ing Punakawan yaiku ...
a. Bagong
b. Semar
c. Petruk

2. Punakawan sing lambene ndomble jenenge ...
a. Semar
b. Petruk
c. Bagong

3. Pandhawa cacahe ana ...
a. papat
b. telu
c. lima

4. Pandhawa sing kondhang gagah prakosa yaiku ...
a. Werkudara
b. Sadewa
c. Janaka

5. Ramanipun Pandhawa kang asma ...
a. Prabu Pandhu Dewanata
b. Kresna
c. Destharasta

6. Supaya endah lan asri kelas kudu ...
a. diregeti
b. diresiki
c. dioret-oret

7. Sinau iku dilakoni saben ...
a. dina
b. esuk
c. padan

8. Sakdurunge mangkat sekolah Andi ... marang wong tua.
a. nyuwun sangu
b. pamit
c. sarapan

9. Bubar tangi turu bantal lan guling kudu ...
a. diumbah
b. diompoli
c. ditata

10. Setitekna pacelathon ing ngisor iki!
Narto : "Mas, bapak ... pundi?"
Tio : "Bapak wonten saben."
Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing dhuwur yaiku ...
a. lunga
b. tindak
c. saking

11. Gatekna gambar!

Gambar gamelan ing ndhuwur diarani ...
a. gong
b. saron
c. bonang

12. Suling digawe saka ...
a. kain
b. goddhong
c. pring

13. Gender bisa muni kanthi cara ...
a. digesek
b. dipetik
c. dithuthuk

14. Wong kang pakaryane nabuh gamelan arane ...
a. dhalang
b. niyaga
c. sindhen

15. Gambar ing ngisor iki kang diarani gong yaiku ...
a. 
b. 
c. 

16. Tembang dolanan biasane ditembangake sinambi ...
a. dolanan
b. sinau
c. turu

17. Dolanan Cublak-cublak Suweng iku lumrahe ing wayah ...
a. isuk
b. awan
c. bengi

18. Ing ngisor iki klebu tembang dolanan yaiku ...
a. sluku-sluku bathok, maskumambang
b. maskumambang, lir-ilir
c. lir-ilir, sluku-sluk bathok

19. Setitekna tembang dolanan ing ngisor iki!
..............
Yo prakanca dolanan ing njaba Padhang bulan padhange kaya rina Rembulane kang ngawe-awe Ngelingake aja padha turu sore.
Irah-irahane kang cocog kanggo tembang ing dhuwur yaiku ...
a. prakanca
b. padhang bulan
c. rembulane

20. Gundhul-gundhul pacul cul ...
Tembung kanggo jangkepi tembang ing dhuwur kang trep yaiku ...
a. gembelengan
b. wakul
c. nyunggi

*ISIAN SINGKAT

1. Gatena gambar!

Gambar wayang ing dhuwur jenenge ...

2. Punakawan cacahe papat, sing mbarep jenenge ...

3. Siti mangkat sekolah mlaku amarga sekolahane cedhak. Cedhak kosok balene ...

4. Mangan ing wanci esuk jenenge ...

5. Supaya resik klambi kang wis dienggo kudu ...

6. Supaya pinter kudu sregep ...

7. Gitar iso muni kanthi cara ...

8. Piranti gamelan kang iso muni yen disebul arane ...

9. Menthog iku mlakune ... gawe guyu.

Tembung kang cocok kanggo angkepi ukara ing dhuwur yaiku ...

10. Tembang dolanan ditembangake ing karang pradesan tegese ana ...

*JAWAB SINGKAT

1. Aranan Punakawan kanthi urut!

2. Critakna kegiatanmu ana ing ngomah sak bubare mulih sekolah!

3. Gawenen krama inggil ukara ing ngisor iki!

"Ibu tuku lenga goreng menyang warung."

4. Aranan piranti gamelan 3 wae!

5. Aranan tembang dolanan 3 wae!

Demikian Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami berikan semoga bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil 2020/2021.

Download soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Jawa pada Kelas 2 SD di Semester 1 k13 pada link berikut ini :

>>>>Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD<<<<

>>>>Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 SD<<<<

Baca Juga :

1. Soal UAS/PAS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 2 Semester 1

2. Soal UAS/PAS PPKn Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013

3. Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 2 Semester 1 K13

4. Soal UAS/PAS Matematika Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013

5. Soal UAS/PAS SBdP / SBK Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013

6. Soal UAS/PAS Penjaskes (PJOK) Kelas 2 Semester 1

7. Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Soal UAS PAS untuk Kelas lain berikut ini:

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News