Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013

SekodaS.Com - Berikut kami sajikan contoh soal Ulangan Akhir Semester (UAS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk jenjang sekolah dasar Kelas 1 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021 dan dilengkapi Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 1 sd semester 1 kurikulum 2013

Contoh soal Bahasa Jawa ini bisa dibuat untuk referensi belajar adik-adik kelas 1 SD sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Sedangkan bagi guru dan orang tua dapat dijadikan untuk bimbingan buat anak-anak peserta didiknya.

Inilah Soal Latihan Ulangan UAS / PAS bidang study Bahasa Jawa Kelas 1 SD pada semester ganjil K13 tahun 2021 dan kunci jawaban yang dapat kalian pelajari.

>>>>SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA JAWA KELAS 1 SD SEMESTER 1

*PILIHAN GANDA

1. Gatekno gambar!


Gambar ing dhuwur jenenge ...
a. bis
b. mobil
c. truk

2. Kang diarani celana gambar ing ngisor iki yaiku ...
a. 
b. 
c. 

3. Swarane wong baris yaiku ...
a. theng theng theng
b. prok prok prok
c. thing thing thing

4. Gatekna gambar!

Gambar kewan ing dhuwur unine ...
a. meong
b. mbek
c. maah

5. Gatekno gambar!

Gambar ing dhuwur diwaca ...
a. w a y a n
b. w a j a n
c. w a j a h

6. Piranti kang kangga nulis ana gambar ing ngisor iki yaiku ...
a. 
b. 
c. 

7. Jenenge piranti kang kanggo wadhah banyu yaiku ...
a. ember
b. wajan
c. piring

8. Kang kalebu kewan sikile papat yaiku ...
a. manuk
b. pitik
c. sapi

9. Kang kalebu tembang dolanan yaiku ...
a. Gambuh
b. Pocung
c. Lir Ilir

10. Cublak Cublak Suweng suwenge teng ...
Kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku ...
a. gelenter
b. gembandul
c. gemblelengan

11. Tembang dolanan biasane ditembangake karo ...
a. dolanan
b. mangan
c. sinau

12. Lir ilir, lir ilir tandure wus ...
kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku ...
a. ijo subur
b. sumilir
c. suminar

13. Isi asem jenenge ...
a. pongge
b. bethem
c. klungsu

14. Godhong gedhang garing jenenge ...
a. plaras
b. klaras
c. slaras

15. Jaranan jaranan jarane jaran ...
Kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku ...
a. tarji
b. teji
c. teri

16. Fabel yaiku dongeng kang nyritake bab ...
a. piranti
b. tetuwuhan
c. sato kewan

17. Dongeng iku crita kang ngemot piwulang lan pitutur kang ...
a. ala
b. becik
c. ora bener

18. Sejatine andhong mau iso mlayu banter banget amarga dalane ndronjong. Andong iso mlayu banter banget amarga dalane ...
a. alus
b. amba
c. ndronjong

19. Kanggo ngadepi bebaya, yuyu nggunakake senjatane kang awujud ...
a. capit
b. patil
c. entup

20. Nykar yaiku tingkahe kewan sing jenenge ...
a. bebek
b. kucing
c. tikus

*ISIAN SINGKAT

1. Gatekna gambar!

Kewan ing dhuwur swarane ...

2. Piranti kanggo ngombe yaiku ...

3. Ngresiki untu migunakne alat ...

4. Gatekna gambar!

Piranti ing dhuwur gunane kanggo ...

5. Kewan kang digambarake ana tembang kang nduweni watak males yaiku ...

6. Padhang bulan padhange kaya rina. Padhange kaya rina tegese ...

7. Wit gedhang jenenge ...

8. Jinising dongeng kang nyritakake alaming lelembut yaiku ...

9. Tingkahe bebek yaiku ...

10. Senjata kang diduweni pitik jago yaiku ...

*JAWAB SINGKAT

1. Gatekna gambar!

Piranti ing dhuwur gunane kanggo alas mlaku, apa jenenge?

2. Gatekna gambar!

Apa gunane piranti ing dhuwur?

3. Aranana 3 bae tembang dolanan!

4. Apa kang diarani sage?

5. Aranana apa bae perangane dongeng iku!

Demikian Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami berikan semoga bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil 2020/2021.

Download soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Jawa pada Kelas 1 SD di Semester 1 k13 pada link berikut ini :

>>>>Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD<<<<

>>>>Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1 SD<<<<

Baca Juga :

1. Soal UAS/PAS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 1 Semester 1

2. Soal UAS/PAS PPKn Kelas 1 Semester 1 Kurikulum 2013

3. Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 1 Semester 1 K13

4. Soal UAS/PAS Matematika Kelas 1 Semester 1 Kurikulum 2013

5. Soal UAS/PAS SBdP / SBK Kelas 1 Semester 1 Kurikulum 2013

6. Soal UAS/PAS Penjaskes (PJOK) Kelas 1 Semester 1

7. Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

Soal UAS PAS untuk Kelas lain berikut ini:

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News