Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Bahasa Jawa - Berikut kami sampaikan contoh soal beserta kunci jawaban PAT atau Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas UKK Bahasa Jawa untuk peserta didik Kelas 1 SD (Sekolah Dasar) pada Semester 2 Genap Kurikulum 2013 / K13.

soal pat bahasa jawa kelas 1 sd

Sebelum melaksanakan Penilaian Akhir Tahun adik-adik dapat mempelajari contoh soal yang kami sampaikan berikut. Agar dalam melaksanakan Ulangan Kenaikan Kelas nanti mendapatkan nilai yang diinginkan sehingga bisa naik kelas dengan baik.

Contoh Soal PAT/UKK Bahasa Jawa untuk Kelas 1 SD ini bisa juga digunakan oleh bapak dan ibu wali kelas satu dalam membuat soal sebagai bahan belajar anak didiknya. Contoh Soal Bahasa Jawa ini sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban serta dapat do download pada link yang kami berikan di akhir postingan ini.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban Bhs Jawa Kelas 1 (satu) semester 2, file yang kami berikan dalam bentuk .doc atau .docx sehingga dapat dengan mudah bapak ibu guru buka pada salah satu aplikasi pengolah kata yakni Microsoft Word yang ada pada komputer dan laptop anda.

Berikut Soal Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas (PAT/UKK) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas Satu SD Semester 2 K13 beserta Kunci Jawaban.

SOAL PAT BAHASA JAWA KELAS 1 SD

I. Pilihan Ganda

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 1 - 3!

Kodhok Ngorek

Kodhok ngorek kodhok ngorek ngorek pinggir kali
teyot teblung teyot teblung teyot teyot teblung
Bocah pinter bocah pinter besok dadi dokter
bocah bodho bocah bodho besok dadi kebo

1. Kewan ana Tembang dolanan ing dhuwur yaiku ...

a. kebo
b. kodhok
c. bocah

2. Unine kodhok ngorek yaiku ...

a. teyot teyot teblung
b. teyot teblung teblung
teblung teblung teyot

3. Miturut wacan ing ndhuwur kodhok ngorek ana ing ...

a. jero banyu
b. ndhuwur kali
c. pinggir kali

4. Tembung "papat" basa kramane yaiku ...

a. sekawan
b. sedasa
c. setunggal

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 5 - 6!

Siji Loro Telu

siji loro telu
astane sedheku
meringake bu guru
menawa didangu

5. Pitutur ana ing ukara "menawa didangu" yaiku ...

a. yen ditakoni enggal mangsuli
b. menawa ditakoni enggal mlayu
c. didangu bu guru ora perlu wedi

6. Perangane awak kanggo mirengake bu guru yaiku ...

a. tangan
b. kuping
c. mripat

7. 

Ukara jawa ing dhuwur diwaca ...

a. hanacaraka
b. datasawala
c. padhajayanya

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 8 - 9!

Ing sawijining dina, ana macan malku turut pinggir kali. Dheweke luwe banget, kepingin mangan enak. Karo ngendhus-endhus golek pangan, banjur weruh ana manuk gagak mencok ing pang nggondhol daging ula. Macan banjur nyedhaki uwit sing dienggo mencok manuk gagak iku mau karo nggrenyem.

8. Kang luwe banget miturut wacan ing dhuwur yaiku ...

a. gagak
b. macan
c. ula

9. Macan anggone mlaku turut pinggir kali karo ngendhus-endhus golek ...

a. kanca
b. mungsuh
c. pangan

10. Tembung padinan saka tembung gegojekan yaiku ...

a. omongan
b. dolanan
c. guyonan

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 11 - 12!

Kekancan ora kena tukar padu. Kudu padha rukun. Mbiyantu kanca sing lagi kasusahan. Aja rumangsa kuwat pinter dhewe.

11. Miturut wacan ing dhuwur kekancan iku ora kena ...

a. padha rukun
b. tukar padu
c. pinter dhewe

12. Menawa ana kanca sing lagi kasusahan kudu ...

a. padha rukun
b. rumangsa
c. mbiyantu

13. Wacanen kang permati!

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nyengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang.

Macak miturut wacan ing dhuwur tegese ...

a. nduwe anak
b. seneng dandan
c. seneng nesu

14. Perangane awak kang diarani kuping yaiku ...

a. 


b. 


c. 


15. Basa kramane rambut yaiku ...

a. mustaka
b. rikma
c. waja

16. Perangane awak kang ono ing sirah iku ...

a. kuping, pipi, mripat
b. pipi, mripat, kuku
c. mripat, lambe, geger

17. Mlaku migunakake perangane awak yaiku ...

a. sikil
b. tangan
c. sirah

18. Pundhak digunakake kanggo ...

a. nulis
b. mangan
c. mikul

19. Nulis migunakake perangane awak ...

a. sirah
b. dhadha
c. tangan

20. Idep iku kanggo nglindungi ... saka bledug.

Perangane awak kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. pasuryan
b. talingan
c. paningal

II. Isian

21. Nembang tembang dolanan bisa gawe bungah ing ...

22. Tembang dolanan iku ditembangake sinambi ...

23. Mung solahmu a ngisin-ngisini.

Solah tegese ...

24. Omah kanggo ngingu kewan yaiku ...

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 25 - 26!

Kulawarga Bebek

Kulawarga bebek ora tau pisah siji lan sijine. Kabeh padha lunga bebarengan lan melu ngetutke pemimpine. Kulawarga bebek iku kondhang titah sing paling rukun. Senadyan bebek kuwi rame, naging durung nate padha padu lan mungsuhan.

25. Kulawarga bebek ora tau ...

26. Kulawarga bebek menawa lunga kabeh padha ...

27. Urip bebarengan iku kudu tansah ...

28. Tapak asta iku diarani ...

29. Bapak ngagem peci wonten ing ...

30. Lenggah ing lemah saenggon-enggon diarani ...

III. Uraian

31. Sluku-sluku bathok, bathoke ela elo

Si rama menyang Solo

...

Jangkepana tembang dolanan ing ndhuwur!

32. Pa dha ja ya nya.

Tulisen ukara ing ndhuwur nganggo aksara Jawa!

33. Sikilku loro, sewiwiku loro

Aku gaweane mabur dhuwur

Uniku kukgeruk

Kewan apa aku?

34. Apa perangane awak kang kanggo ngganda?

35. Apa wae perangane awak kang cacahe ana loro?

Download Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Kunci Jawaban Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Jawa Kelas 1 semester 2 di atas bisa juga dilihat pada video berikut:

Demikian contoh soal dan kunci jawaban PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

*Kunci Jawaban

I. Pilihan Ganda

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. A
 6. B
 7. A
 8. B
 9. C
 10. C
 11. B
 12. C
 13. B
 14. A
 15. B
 16. A
 17. A
 18. C
 19. C
 20. C

II. Isian

21. Ati

22. Dolanan

23. Rupa

24. Kandhang

25. Pisah siji lan sijine

26. Bebarengan lan ngetutke pemimpine

27. Rukun

28. epek-epek

29. Sirah/mustaka

30. Ndheprok

III. Uraian

31. Oleh-olehe payung muntha

32. 

33. Manuk

34. Irung

35. Mripat, alis, idep, pipi, kuping, tangan, sikil

Download soal dan kunci jawaban PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester Genap K13 pada link di bawah ini:

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 KLIK DISINI

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1 SD KLIK DISINI

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News