Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Tahun 2022 2023

Sekodas.com - Berikut kami sampaikan contoh soal dan kunci jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 (ganjil) terbaru tahun pelajaran 2022 2023 Kurikulum 2013. Soal ulangan akhir semester 1 ini dapat dijadikan bahan belajar sebelum menghadapi penilaian akhir semester yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 3 semester 1

Contoh Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1 ini sudah lengkap dengan kunci jawaban yang bisa dilihat nanti pada link di akhir postingan ini. Andapun juga bisa download soal dan kunci jawaban, untuk linknya pun kami berikan di akhir postingan.

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1 2022 2023 ini buat belajar, semoga pada soal ulangan akhir semester nanti banyak yang keluar. Soal ini juga dapat dijadikan oleh orangtua murid sebagai bimbingan dalam belajar sebelum menghadapi UAS PAS yang sebenarnya nanti.

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

1. Pandhawa lima iku putrane ….

a. Puntadewa
b. Pandhudewanata
c. Dhestrarastra
d. Resi Bisma

2. Pambarepe Pandhawa yaiku Puntadewa.

Ukara pitakon kang trep kanggo wangsulan ing ndhuwur yaiku …

a. Sapa pambarepe Pandhawa?
b. Puntadewa apa pambarepe Pandhawa?
c. Pira pambarepe Pandhawa?
d. Sing ndi pambarepe Pandhawa?

3. Ibune Nakula lan Sadewa yaiku ….

a. Dewi Gandhari
b. Dewi Kunthi
c. Dewi Madrim
d. Dewi Subadra

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Bharatayuda yaiku ….

a. Betara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Gatekna gambar!

Pusaka kang nemplek neng awake awujud kuku jenenge ….

a. Pancanaka
b. Panah pasopati
c. Keris pulanggeni
d. Gada rujakpolo

6. Ing ngisor iki tokoh kang sinebut pahlawan proklamator Indonesia yaiku ….

a. Pangeran Diponegoro
b. Muhammad Hatta
c. Ki Hajar Dewantara
d. Dr. Soetomo

7. Indonesia merdeka saka penjajahan tanggal ….

a. 15 Agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 17 Agustus 1945
d. 18 Agustus 1945

8. Siyasate perang Pangeran Diponegara mungsuh Walanda sinebut perang ….

a. tandhing
b. puputan
c. badar
d. gerilya

9. Bu Guru sampun rawuh.

Ukara ing ndhuwur migunakake basa….

a. ngoko lugu
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

10. Bocah kang laire bareng sedina diarani …..

a. julung
b. kembar
c. caplok
d. klawon

11. Ing ngisor iki tembang dolanan kang kalebu gagrag lawas, kajaba ….

a. pocung
b. Jaranan
c. Jamuran
d. Lir-ilir

12. Lumrahe isine tembang iku ngemot….

a. lagu
b. dhawuh
c. pitutur
d. lelucon

13. Dolanan cublak-cublak suweng biasane ditindakake wanci….

a. sak wayah-wayah ana ing ngomah
b. esuk nalika ana ing sekolahan
c. awan sakbubare mulih sekolah
d. sore utawa wengi nalika padhang wulan

14. Gatekna tembang dolanan ing ngisor iki!

Gugur Gunung

Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja

Kene kene kene kene gugur gunung….

Kanggo njangkepi tembang Ing ndhuwur kang trep yaiku ….

a. tandang tanduk
b. ngeluk boyok
c. nyambut gawe
d. tandang gawe

15. Tembang dolanan jaranan menehi piwulang supaya ….

a. sregep sinau lan ora nangisan
b. kurmat lan santun marang wong kang luwih tuwa
c. seneng tetulung marang sapadha-padha
d. ora mbedak-bedakake derajate manungsa

16. Aksara jawa nglegena cacahe ana….

a. 10
b. 15
c. 20
d. 25

17. 

Aksara jawa ing ndhuwur iku unine…..

a. lapa lara
b. lara lapa
c. lara pala
d. lala para

18. Kang diarani aksara Jawa nglegena yaiku …..

a. aksara lugu tanpa sandhangan
b. aksara lugu nganggo sandhangan
c. aksara jawa nganggo sandhangan
d. aksara jawa komplit sak sandhangan

19. “ana dara” yen ditulis nganggo aksara jawa dadi…..

20. Tembung kang isih wutuh durung rinaketan imbuhan apa-apa diarani tembung…..

a. jawa
b. andhahan
c. lingga
d. saloka

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

21. Satriya panengahe Pandhawa yaiku ….

22. Sedulure Pandhawa sing cacah satus arane….

23. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa diarani perang….

24. Dina Pendhidhikan Nasional dipengeti saben tanggal ….

25. Gatekna gambar!

Gambar Pahlawan ing ndhuwur yaiku ….

26. Aku maca, menawa bapak ….

27. Matur marang wong kang luwih tuwa migunakake basa….

28. Tegese gugur gunung yaiku ….

29. 

tembung sisih kiwa diwaca….

30. Tembung “bebarengan” linggane….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD

31. Aranana putrane Pandhu Dewanata kang kasebut Pandhawa!

32. Apa semboyane Ki Hajar Dewantara kanggo pendhidhikan!

33. Aranana 3 wae tembang dolanan gagrag lawas!

34. Ukara iki salinen nganggo basa krama alus! “Bapak mulih numpak sepur.”

35. Ukara iki salinen nganggo aksara jawa! “wana rata”

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 3 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester Ganjil

Demikian Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa / boso jowo Kelas 3 SD Semester 1 Tahun 2022 2023 yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News