Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Tahun 2022 2023

Sekodas.com - Berikut kami sampaikan contoh soal dan kunci jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 (ganjil) terbaru tahun pelajaran 2022 2023 Kurikulum 2013. Soal ulangan akhir semester 1 ini dapat dijadikan bahan belajar sebelum menghadapi penilaian akhir semester yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 1 semester 1

Contoh Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1 ini sudah lengkap dengan kunci jawaban yang bisa dilihat nanti pada link di akhir postingan ini. Andapun juga bisa download soal dan kunci jawaban, untuk linknya pun kami berikan di akhir postingan.

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1 2022 2023 ini buat belajar, semoga pada soal ulangan akhir semester nanti banyak yang keluar. Soal ini juga dapat dijadikan oleh orangtua murid sebagai bimbingan dalam belajar sebelum menghadapi UAS PAS yang sebenarnya nanti.

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

1. Gatekna gambar!

Kewan ing ndhuwur swarane ….

a. kukuruyuk
b. ngoek ngeok
c. meh meh

2. “cit cit” iku swarane kewan ….

a. cecak
b. tikus
c. kodok

3. Gatekna gambar!

Rara lan Deni lagi ….

a. dolanan bal
b. mlaku-mlaku
c. maca buku

4. p – i – a – s

Aksara ing ndhuwur dirakit dadi ….

a. sapi
b. kancil
c. bebek

5. iki sepatuku

Gambar sing cocok yaiku ….

a. 

b. 

c. 

6. Gatekna gambar!

Tulisan kang trep kanggo gambar ing ndhuwur yaiku ….

a. buku
b. topi
c. sepatu

7. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur jenenge ….

a. bus
b. mobil
c. truk

8. Gatekna tembang!

Menthog-menthog

Menthog-menthog tak kandani

Mung solahmu angisin ngisini

Mbok ya aja ndeprok

……

Tembang ndhuwur jenenge tembang ….

a. macapat
b. dolanan
c. pocung

9. Mung solahmu angisin ngisini

“solahmu” nduweni teges ….

a. polahmu
b. mlakumu
c. lakumu

10. “ora nyambut gawe” nduwene teges ….

a. enak-enak turu
b. ora tumindak apa-apa
c. neng kandhang wae

11. Gatekna tembang!

Padhang bulan padhange kaya rina

Rembulane sing awe awe

Ngelingake aja padha turu sore

Tembang ing ndhuwur ngelingake aja padha ….

a. gegojekan
b. turu sore
c. nyambut gawe

12. Ben dadi bocah pinter, kudu ….

a. seneng dolan
b. seneng turu
c. sregep sinau

13. Tembang dolanan biasane ditembangke karo ….

a. dolanan
b. mangan
c. sinau

14. Cublak-cublak suweng

suwenge teng ….

Ukara kanggo jangkepi tembang ing ndhuwur yaiku ….

a. gelenter
b. gembandul
c. gembleleng

15. Dongeng iku crita kang ngemot piwulang lan pitutur kang ….

a. ala
b. culas
c. becik

16. Wacanen kang permati!

Kancil mlaku-mlaku ing alas

Kancil weruh gedhang suluh

Kancil kepengen ngopek gedhang iku

Sing mlaku ing alas yaiku ….

a. kethek
b. kancil
c. macan

17. Wacanen dongeng!

Kethek mangan gedhang sawarege

Kancil ora diwenehi gedhang

Kethek pancen kewan serakah

Miturut crita ing ndhuwur kethek pancen kewan ….

a. serakah
b. sregep
c. kesed

18. Paraga dongeng ing ndhuwur kang ora ngerti kabecikan yaiku ….

a. 

b. 

c. 

19. Nyakar iku tingkahe kewan sing jenenge ….

a. bebek
b. tikus
c. kucing

20. Kangga ngadhepi bebaya, yuyu nggunakake senjatane kang awujud ….

a. capit
b. patil
c. entup

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

21. “Krik krik krik krik” iku swarane kewan ….

22. Gatekna gambar!

Swara kewan gambar ing ndhuwur yaiku ….

23. Gatekna gambar!

Piranti ing ndhuwur gunane kanggo ….

24. Piranti kangga ngombe yaiku ….

25. Padhang mbulan padhange kaya rina. Padhange kaya rina tegese ….

26. Kewan kang digambarake ana tembang kang nduweni watak males yaiku ….

27. Mlaku megal megol iku kaya kewan….

28. o-n- b-a-l aksara sisih kiwa dirakit dadi ….

29. Tingkahe bebek yaiku ….

30. Kancil kepengin ngundhuh gedhang nanging ora bisa….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD

31. Aranana swara kewan telu wae!

32. Gatekna gambar!

Apa gunane piranti ing ndhuwur?

33. Aranana 3 bae tembang dolanan!

34. “Wajibe dadi murid ora kena pijer pamit.”

Salinen ukara ing ndhuwur!

35. Aranana apa wae perangane dongeng iku!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 1 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Ganjil

Demikian Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa / boso jowo Kelas 1 SD Semester 1 Tahun 2022 2023 yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News