Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Tahun 2022 2023

Sekodas.com - Berikut kami sampaikan contoh soal dan kunci jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 (ganjil) terbaru tahun pelajaran 2022 2023 Kurikulum 2013. Soal ulangan akhir semester 1 ini dapat dijadikan bahan belajar sebelum menghadapi penilaian akhir semester yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 2 semester 1

Contoh Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 ini sudah lengkap dengan kunci jawaban yang bisa dilihat nanti pada link di akhir postingan ini. Andapun juga bisa download soal dan kunci jawaban, untuk linknya pun kami berikan di akhir postingan.

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 2022 2023 ini buat belajar, semoga pada soal ulangan akhir semester nanti banyak yang keluar. Soal ini juga dapat dijadikan oleh orangtua murid sebagai bimbingan dalam belajar sebelum menghadapi UAS PAS yang sebenarnya nanti.

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

1. Bapake Pandhawa jenenge ….

a. Resi Bisma
b. Prabu Pandhu
c. Yudistira

2. Kadang Pandhawa cacahe ana ….

a. lima
b. papat
c. telu

3. Ana ing perang Bharatayuda Pandhawa mungsuh ….

a. Nakula
b. Kresna
c. Kurawa

4. Abdi Pandhawa kang aran Punakawan cacahe ana ….

a. loro
b. telu
c. papat

5. Gatekna gambar!

Gambar Pandhawa iku asmane ….

a. Nakula
b. Arjuna
c. Sadewa

6. Supaya kelas dadi resik kudu ….

a. ditutup
b. diresiki
c. dibukak

7. Kegiyatan bocah sekolah saben wengi yaiku ….

a. nonton tv
b. nggarap PR
c. dolanan

8. Supaya pinter bocah sekolah kudu sregep ….

a. jajan
b. dolan
c. sinau

9. Sakwise mangan piring kudu ….

a. disimpen
b. diisahi
c. dibalekne

10. Bubar tangi turu bantal guling padha ….

a. diumbah
b. dipeme
c. ditata

11. Kethuk kempyang unine ….

a. thing-thing-thung-thung
b. gung-gung-gong
c. thuk-pyang-thuk-pyang

12. Gatekna gambar!

Jenenge gambar gamelan ing ndhuwur yaiku ….

a. bonang
b. kempul
c. gambang

13. Bonang digawe saka ….

a. perunggu
b. aluminium
c. gavalum

14. Cring-icring-icring iku swarane….

a. suling
b. siter
c. gong

15. Kendhang dimainake kanthi….

a. dithuthuk
b. disebul
c. dikeplak

16. Kang kalebu tembang dolanan ing ngisor iki, yaiku ….

a. Jamuran
b. Gambuh
c. Pocung

Wacanen kang permati kanggo njawab pitakon nomor 17-18!

Cublak-cublak suweng Suwenge ting gelenter

Mambu ketundhung gudel

Pak empo lera lere

Sapa ngguyu ndhelikake

17. Suwenge ting ….

a. ketundhung
b. gelenter
c. lera lere

18. Sing ndelikake suweng mesthi ….

a. ngguyu
b. ndelik
c. mlaku

19. Esuk sakdurunge mangkat sekolah becike….

a. pamit bapak ibu
b. nggarap tugas
c. nonton tv

20. Wacanen kang permati!

Jam pitu mangkat sekolah

Kaya ngene rasane dadi murid

Wira-wiri saben esuk

Angudi kapinteran

Mangkat sekolah iku kudune jam ….

a. enem
b. pitu
c. wolu

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

21. Gatekna gambar!

Gambar Punakawan ing ndhuwur asmane ….

22. Pusakane Bima yaiku ….

23. Tangi turu becike enggal-enggal ….

24. Bapak macul kebon nganggo ….

25. Menawa ibu repot becike kudu ….

26. Thung-thung dhang dhang tak, iku swara ….

27. Cara migunakake bonang kanthi ….

28. Tembang dolanan ditembangake kanthi ….

29. Gatekna tembang!

Jamuran yogegethok Jamur apa yogegethok

Jamur gajih mbrejijih

Tembang ing ndhuwur surasane bab ….

30. Jamur gajih….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD

31. Aranana kadang Pandhawa kanthi urut!

32. Aranana piranti gamelan kang digesek!

33. Aranana piranti sekolah kang kanggo nulis!

34. Apa wae kang ditindakake kanggo njaga karesikane awak? Sebutna 3

35. Aranana dolanan tradhisional 3 wae!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 2 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester Ganjil

Demikian Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa / boso jowo Kelas 2 SD Semester 1 Tahun 2022 2023 yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News