Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013

Konten [Tampil]

Berikut kami sampaikan contoh Soal UTS mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas 3 SD pada semester 1 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban. Contoh soal ini jadikan sebagai referensi adik-adik kelas dua belajar sebelum menghadapi ulangan tengah semester yang sesungguhnya.

soal bahasa jawa kelas 3

Soal Mid Semester Bhs Jawa Kelas III (tiga) Sekolah Dasar Semester I (satu/Ganjil) Kurikulum 13 yang kami berikan sudah sesuai dengan kurikulum saat ini yakni kurikulum 2013 revisi 2018. Dan soal ini sudah kami lengkapi pula kunci jawaban sehingga untuk sarana belajar dapat mempermudah kalian.

Contoh Soal UTS / PTS pelajaran Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga sebagai persiapan untuk menghadapi ulangan tengah semester (UTS)/ Penilaian tengah semester (PTS) yang sesungguhnya. Soal ini juga dapat dijadikan oleh bapak ibu guru sebagai referensi pembuatan soal ulangan harian ataupun ulangan akhir semester.

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 K13

I. Wenehana tanda ping (x) ana aksara a, b, c, utawi d ing sangarepe wangsulan kang bener!

1. Bala Kurawa iku cacahe ana ....

a. seket
b. sepuluh
c. sewu
d. satus

2. Pandawa iku cacahe ana ....

a. papat
b. telu
c. lima
d. enem

3. Bima iku jeneng liyane ....

a. Sadewa
b. Nakula
c. Werkudara
d. Puntadewa

4. Nakula iku satriya ing ....

a. Amarta
b. Sawojajar
c. Bumiretawa
d. Jodhipati

5. Puntadewa, Werkudara, lan Janaka iku anak saka prabu Pandu dewanata lan ....

a. Dewi Arimbi
b. Dewi Kunthi
c. Dewi Gendari
d. Dewi Madrim

6. Dwi Pranati yaiku putra ....

a. Nakula
b. Bima
c. Sadewa
d. Arjuna

7. Perang Baratayuda iku perang antarane Pandhawa ngelawan ....

a. Duryudawa
b. Kurawa
c. Karna
d. Destrarasta

8. Sadewa iku satriya ana ing ....

a. Sawojajar
b. Ngastina
c. Sawunggaling
d. Bumiretawa

9. Pusakane Werkudara yaiku ....

a. Kering Pulanggeni
b. Jamus Kalimasada
c. Panah Sarotama
d. Kuku Pancanaka

10. Basa Kramane putih yaiku ....

a. cemeng
b. nathe
c. pethak
d. kuning

11. Putra mbarep Prabu Destharasta yaiku ....

a. Duryudana
b. Durmuka
c. Dursilawati
d. Durmaganti

12. Basa kramane tembung banyu yaiku ....

a. sekul
b. lisah
c. toya
d. sela

13. Tanggal 2 Mei iku diperingati dina ....

a. Kebangkitan Nasional
b. Pendidikan Nasional
c. Kartini
d. Olahraga Nasional

14. Bung Tomo iku pahlawan saka ....

a. Jakarta
b. Surabaya
c. Madiun
d. Yogyakarta

15. R.A Kartini iku miyos ning kutha ....

a. Jepara
b. Sala
c. Ngayogyakarta
d. Rembang

16. Ki Hajar Dewantara lair ing Yogyakarta, tanggal ....

a. 20 Mei 1889
b. 10 Mei 1889
c. 5 Mei 1889
d. 2 Mei 1889

17. Kang diarani uger – uger lawang yaiku ....

a. anak loro wadon kabeh
b. anak mung siji lanang
c. anak loro lanang kabeh
d. anak mung siji wadon

18. Tembung dasamanane / kramane iwak yaiku ....

a. ulam
b. rewanda
c. kalpika
d. banyu

19. Tanggal 21 April diperingati dina ....

a. Kartini
b. Pendidikan Nasional
c. Kesaktian Pancasila
d. Kebangkitan Nasional

20. Pak guru maca buku, yen dikramakne dadi ....

a. Pak Guru mundhut buku
b. Pak Guru nyerat buku
c. Pak Guru nyuwun buku
d. Pak Guru maos buku

21. Bapa lan rama iku basa dasanamane ....

a. ibu
b. bapak
c. simbah
d. anak

22. Jendrang Sudirman kepilih dadi panglima besar TKR nalika tanggal ....

a. 5 November 1945
b. 4 November 1945
c. 3 November 1945
d. 2 November 1945

23. Kang diarani ontang – anting yaiku ....

a. anak siji lanang
b. anak loro lanang kabeh
c. anak siji wadon
d. anak loro wadon kabeh

24. Aku turu, simbah ....

a. bobok
b. tilem
c. sare
d. gerah

25. Kain amba dipasang ing tontonan wayang kulit jenenge ....

a. geber
b. kelir
c. tonil
d. dekorasi

II. Isenana aeceg - aeceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

26. Kadang Kurawa iku cacahe ana ....

27. Putrane Puntadewa jenenge ....

28. Bapake Pandawa iku raja ing ....

29. Bimasena iku satriya ing ....

30. Wayang sing digawe saka kulit yaiku wayang ....

31. Asma Timure Ki Hajar Dewantara, yaiku ....

32. Bung Tomo iku pahlawan saka ....

33. Jendral Sudirman miyos ing ....

34. Anak loro lanang wadon diarani ....

35. Garwane R.A Kartini bupati ana ....

III.Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi trep !

36. Kepiye watake bala Kurawa iku?

37. Sebutna jeneng putra-putrane, keloro lan ketelu saka Raden Destharastha!

38. Ukara ing ngisor iki salinen nganggo basa krama alus!
“Kowe arep mangan apa, pak? ”

39. Sapa asmane asli Bung Tomo?

40. Apa dasanamane iwak iku?

Untuk kunci jawaban soal Bahasa Jawa diatas dapat anda download pada link berikut ini :

Posting Komentar untuk "Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013"