Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013

Konten [Tampil]

Berikut kami sampaikan contoh Soal UTS mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas 2 SD pada semester 1 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban. Contoh soal ini jadikan sebagai referensi adik-adik kelas dua belajar sebelum menghadapi ulangan tengah semester yang sesungguhnya.

soal bahasa jawa kelas 2

Soal Mid Semester Bhs Jawa Kelas II (dua) Sekolah Dasar Semester I (satu/Ganjil) Kurikulum 13 yang kami berikan sudah sesuai dengan kurikulum saat ini yakni kurikulum 2013 revisi 2018. Dan soal ini sudah kami lengkapi pula kunci jawaban sehingga untuk sarana belajar dapat mempermudah kalian.

Contoh Soal UTS / PTS pelajaran Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga sebagai persiapan untuk menghadapi ulangan tengah semester (UTS)/ Penilaian tengah semester (PTS) yang sesungguhnya. Soal ini juga dapat dijadikan oleh bapak ibu guru sebagai referensi pembuatan soal ulangan harian ataupun ulangan akhir semester.

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 K13

I. Wenehana tandha (x) aksara a, b, utawa c ana wangsulan kang bener!

1. Pandhawa iku cacahe ana ....

a. telu
b. papat
c. lima

2. Gatekna gambar!


Gambar wayang iku arane ....

a. Werkudara
b. Janaka
c. Sadewa

3. Raden Werkudara iku satriya ing ....

a. Sawojajar
b. Jodhipati
c. Madukara

4. Sabar lan ora seneng perang iku watake ....

a. Puntadewa
b. Werkudara
c. Janaka

5. Garwane Raden Puntadewa, yaiku ....

a. Dewi Drupadi
b. Dewi Arimbi
c. Dewi Sembadra

6. Gambar ing ngisor iki kang awujud Raden Janaka, yaiku ....

a.


b.


c.


7. Pandhawa kang diarani Tangsen, yaiku ....

a. Puntadewa
b. Janaka
c. Sadewa

8. Punakawan cacahe ana papat yaiku ....

a. Semar, Gareng, Petruk, Bagong
b. Semar, Gareng, Janaka, Sadewa
c. Gareng, Bima, Tangsen, Petruk

9. Punakawan sing mlakune pincang, yaiku ....

a. Semar
b. Gareng
c. Bagong

10. Punakawan sing nduweni irung mancung, yaiku ....

a. Semar
b. Petruk
c. Bagong

11. Semar iku nduweni watak kang ....

a. sopan lan sabar
b. seneng mlesetake guneman
c. seneng nyambut gawe

12. Gatekna gambar!


Gambar wayang iku arane ....

a. Semar
b. Gareng
c. Petruk

13. Bagong iku anake Semar sing nomer ....

a. siji
b. loro
c. telu

Wacanen kanthi pratitis wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli soal nomer 14 lan 15!

Kagiyatan Padinan Ambar
Jam lima esuk Ambar wis tangi turu.
Ambar banjur ngrapekake kamare.
Sawise iku Ambar ngrewangi ibune nyapu
latar.
Jam enem esuk Ambar adus banjur sarapan.
Ambar budhal sekolah jam setengah pitu.
Ambar ora lali pamitan karo bapak lan ibune.

14. Ambar tangi turu jam ....

a. papat
b. lima
c. enem

15. Jam enem esuk Ambar adus banjur ....

a. sarapan
b. sinau
c. nyapu latar

16. Gambar ing ngisor iki kalebu kagiyatan wayah wengi, yaiku ....

a.


b.


c.


17. Suti seneng nyambut gawe. Suti bocah ....

a. kesed
b. pinter
c. sregep

18. Olahraga becike dilakokake wayah ....

a. esuk
b. awan
c. wengi

19. Sikatan nalika adus iku kanggo ngresiki ....

a. rambut
b. untu
c. kuping

20. Ukara pitakon ing ngisor iki kang bener,yaiku ...

a. Windi lagi nyapu latar.
b. Ayo mangkat sekolah!
c. Ayuk mangkat sekolah karo sapa?

21. Gatekna gambar!


Ukara kang cocok karo gambar, yaiku ....

a. Rahma lagi ngrewangi ibu nyapu latar.
b. Rahma lagi ngrewangi ibu masak.
c. Rahma lagi tangi turu.

22. ngaji – lagi – Gani
Urutan tembung kang trep, yaiku ...

a. lagi ngaji Gani.
b. Gani lagi ngaji.
c. ngaji lagi Gani.

23. Bani – maca – seneng – buku
Urutan tembung kang trep, yaiku ...

a. Bani seneng buku maca.
b. Bani buku seneng maca.
c. Bani seneng maca buku.

24. Swarane bebek iku ....

a. kwek-kwek
b. petok-petok
c. kiyik-kiyik

25. Cit-cit iku swarane kewan ....

a. gajah
b. tikus
c. sapi

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan kang bener!

26. Werkudara iku Pandhawa kang nomer ....

27. Satriya kembar Pandhawa, yaiku ....

28. Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong arane ....

29. Anake Semar sing nomer siji, yaiku ....

30. Petruk uga diarani ....

31. Sarapan iku kalebu kagiyatan ing wayah ....

32. Sikat lan sabun iku iku piranti kanggo ....

33. Latar sing reged kudu di ....

34. Upacara bendera iku kagiyatan nalika dina ....

35. Swarane kodhok iku ....

III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

36. Tulisna urutaning Pandhawa saka sing tuwa!

37. Kepriye watake Petruk?

38. Tulisna telu kagiyatanmu sawise mulih sekolah!

39. Gawea ukara pitakon nganggo tembung ing ngisor iki!
a. Sapa
b. Apa

40. Aranana swarane kewan ing ngisor iki!
a. Sapi
b. Wedhus

Untuk kunci jawaban soal Bahasa Jawa diatas dapat anda unduh pada link berikut ini :

Kunci Jawaban UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Sekolah Dasar

Posting Komentar untuk "Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 Kurikulum 2013"