Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Bahasa Jawa - Berikut kami sampaikan contoh soal beserta kunci jawaban PAT atau Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas UKK Bahasa Jawa untuk peserta didik Kelas 2 SD (Sekolah Dasar) pada Semester 2 Genap Kurikulum 2013 / K13.

soal pat bahasa jawa kelas 2

Sebelum melaksanakan Penilaian Akhir Tahun adik-adik dapat mempelajari contoh soal yang kami sampaikan berikut. Agar dalam melaksanakan Ulangan Kenaikan Kelas nanti mendapatkan nilai yang diinginkan sehingga bisa naik kelas dengan baik.

Contoh Soal PAT/UKK Bahasa Jawa untuk Kelas 2 SD ini bisa juga digunakan oleh bapak dan ibu wali kelas satu dalam membuat soal sebagai bahan belajar anak didiknya. Contoh Soal Bahasa Jawa ini sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban serta dapat do download pada link yang kami berikan di akhir postingan ini.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban Bhs Jawa Kelas 2 (dua) semester 2, file yang kami berikan dalam bentuk .doc atau .docx sehingga dapat dengan mudah bapak ibu guru buka pada salah satu aplikasi pengolah kata yakni Microsoft Word yang ada pada komputer dan laptop anda.

Berikut Soal Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas (PAT/UKK) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas Dua SD Semester 2 K13 beserta Kunci Jawaban.

SOAL PAT BAHASA JAWA KELAS 2 SD

I. Pilihan Ganda

1. Gugur gunung tandang gawe.

Tandang gawe tegese ...

a. dolanan gawe
b. nyambut gawe
c. gawe dolanan

2. Tembang "Gugur Gunung" nduweni piwulang ...

a. tulung tinulung
b. munggah gunung
c. dolan neng gunung

3. Wacanen kang permati!

Jamuran

Jamuran, ya gege thok
Jamur apa, ya gege thok
Jamur payung ngrembuyung kaya lembayung

Irah-irahane tembang ing ndhuwur yaiku ...

a. Ngrembuyung
b. Lembayung
c. Jamuran

4. Tembang dolanan iku menawa nembang sinambi ...

a. dolanan
b. turonan
c. playonan

5. Wajibe dadi murid ora keno pijer ...

Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. dolan
b. pamit
c. sinau

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomor 6 - 7!

Enthik-enthik

Enthik-enthik si Panunggul patenana
Panunggul salahe apa
Salahe ngungkul-ngungkuli
Aja dhi aja sedulur tuwa malati
Ya bener ya bener warga rukun dadi seger

6. Panunggul arep dipateni salahe yaiku ...

a. ngungkul-ngungkuli
b. enthik-enthik
c. sedulur tuwa

7. Tembang "Enthik-enthik" nduweni piwulang menawa rukun dadi ...

a. mujur
b. jujur
c. seger

8. Sedulur Pandhawa cacahe ana ...

a. 4
b. 5
c. 6

9. Gambar ing ngisor iki kang asmane Prabu Yudhistira yaiku ...

a. 


b. 


c. 


10. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur asmane ...

a. Punthadewa
b. Werkudara
c. Nakula

11. Urut-urutane Pandhawa saka pambarep yaiku ...

a. Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa
b. Werkudara, Puntadewa, Arjuna, Nakula, Sadewa
c. Arjuna, Werkudara, Puntadewa, Nakula, Sadewa

12. Raden Janaka nduwe kesenengan yaiku ...

a. semedi ing alas
b. ngopeni jaran
c. seneng weweh

13. Kuku daawa lancip jenenge pancanaka, gaman iki kagungane ...

a. Janaka
b. Puntadewa
c. Werkudara

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomor 14 - 16!

Ing sawijining dina, Semut Ngangkrang lagi mlaku-mlaku
Dheweke karo kanca-kancane
Dumadakan krungu swara tapaking uwong
Wong mau mlebu ing alas iku
Sajake wong mau nduwe niat ala
Kawistara manggul bedhil ing pundhake
Pranyata, wong iku arep mbedhil Manuk Prenjak

14. Kang lagi mlaku-mlaku ana ing alas yaiku ...

a. tapaking wong
b. kancane wong
c. Semut Ngangkrang

15. Niyate wong kang mlebu ana ing alas yaiku ...

a. lugu
b. ala
c. apik

16. Paraga dongeng ing ndhuwur yaiku ...

a. semt ngangkrang, wong, kewan-kewan
b. semut ngangkrang, wong, kanca-kanca
c. semut ngangkrang, wong, manuk prenjak

17. Nalika ana kanca lagi kesusahan, awake dewe kudu weneh ...

a. kabar
b. tetulung
c. barang

18. Kang kalebu tumindak becik yaiku ...

a. Semut padha tetulung anggone golek pangan
b. Ing wayah bungah, Baya lali marang kanca
c. Kancil nglabuhi Baya kanggo nyebarang kali

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomor 19 - 20!

Si Gajah

Gajah lan Siput wis suwe anggone kekancan
Gajah lan siput aep dolan menyang kali
Gajah nagkon Siput munggah ing tlalene
Siput banjur digawa tumuju kali
Dumadakan ana munyuk nyedhaki sakelorone
Munyuk ngelek-elek gajah kok gelem dolan karo siput
Munyuk ngomong menawa gajah ora pantes dolan karo Siput
Gajah nyauri menawa arep nulung sapa wae kang butuh pitulungan

19. Watak Gajah menyang Siput yaiku ...

a. nduwe karep ala
b. sak karepe dhewe
c. seneng tetulung

20. Kewan kang sifate iso kanggo tuladha yaiku ...

a. siput
b. gajah
c. munyuk

II. Isian

21. Lumbung desa pra tani padha ...

Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing nduwur yaiku ...

22. Bacutna tembung ing ngisor iki!

Dhondhong apa salak, dhuku cilik-cilik
Ngandhong apa mbecak ...

23. Lila lan legawa kanggo mulyaning praja.

Praja tegese ...

24. Raden Nakula nduweni kapinteran ...

25. Raden Nakula lan Sadewa iku putrane Prabu Pandhu karo ibu ...

26. Gatekna gambar!

Kadang Pandhawa ana ing gambar yaiku raja ing ...

27. Pandhawa kang nduweni kepinteran ngopeni gajah yaiku ...

28. Dongeng kang critane babagan kewan jenenge ...

29. Watake kancil ana ing crita "Kancil Nyolong Timun" yaiku ...

30. Kekancan iku kudu ikhlas lan ...

III. Uraian

31. Gundhul-gundhul pacul cul
Gemblelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul
Gemblelengan

....

Jangkepana tembang ing ndhuwur!

32. Lir-ilir lir ilir
Tandure wus sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh temanten anyar

Kepiye kahanane tanduran ana tembang ing ndhuwur!

33. Kepiye watake para sedulur Pandhawa?

34. Aranan 3 wae kadang Pandhawa lan gamane!

35. Gawea ukara migunakake tembung ing ngisor iki!

a. nulungi
b. nduweni

Download Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

Kunci Jawaban Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 di atas bisa juga dilihat pada video berikut:

Demikian contoh soal dan kunci jawaban PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

*Kunci Jawaban

I. Pilihan Ganda

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. B
 6. A
 7. C
 8. B
 9. A
 10. B
 11. A
 12. A
 13. C
 14. C
 15. B
 16. C
 17. B
 18. A
 19. C
 20. B

II. Isian

21. makarya

22. mlaku thimik-thimik

23. negara

24. nambani lelara

25. madrim

26. Ngamarta

27. Sadewa

28. fabel

29. seneng nyolong

30. tulung tinulung

III. Uraian

31. Wakul nglimpang segane dadi sak ratan

32. Ijo royo-royo

33. Luhur bebudine, budi pekerti becik kang pantes ditiru

34. Puntadewa gaman Jamus Kalimasada, Werkudara gamane Pancanaka, Janaka Panah Pasopati, Nakula Sadewa ora tau perang

35. Gajah nulungi Siput

Gajah nduweni watak sae

Download Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD KLIK DISINI

Download Kunci Jawaban PAT B Jawa Kelas 2 SD KLIK DISINI

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News