Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Soal Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013, Selamat datang kembali adik-adik kelas 6 sekolah dasar. Kalian mau cari contoh-contoh soal ulangan, UTS/PTS, UAS/PAS diblog ini sudah komplit ada semua mulai dari semester 1/gasal/ganjil, maupun semester 2/genap. Untuk kali ini kami akan bagikan contoh soal bhs jawa kelas enam semester genap K13 revisi 2020.

soal bahasa jawa kelas 6

Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang termasuk ke dalam muatan lokal. Mata pelajaran ini adanya cuma di Jawa, jadi jika kalian berada di Jakarta otomatis pelajaran ini tidak ada.

Baca Juga : Soal Lengkap UTS Kelas 6 Semester 2 semua Mapel

Contoh Soal Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Kelas VI Sekolah Dasar Semester II Kurikulum 13 ini dapat kalian pelajari guna mempersipakan diri dalam ulangan di sekolah. Tanpa adanya persiapan kalian tidak akan bisa mengerjakan soal-soal dalam ulangan yang sesungguhnya.

Soal Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Soal Pilihan Ganda

1. Kulo kinten cekap semanten anggen kulo matur, katah klenta klentunipun kulo nyuwun agunging samudra pangaksami.

Perangane pidhato ing duwur arane ...

a. panutup
b. purwaka
c. wasana
d. wigati

2. Naliko kowe weruh wong tuo arep nyebrang dalan, opo kang kudu mbok tindakake ...

a. meneng wae
b. nyebrangake wong tuo mau
c. bablas mangkat sekolah
d. sajak ora ngerti opo opo

3. Manuk emprit nuthuli pari, dadi murid kudu sing ...

Wangsulan kang trep yaiku ...

a. taberi
b. sregep
c. pinter
d. meri

4. Anak sapi arane ...

a. pedhet
b. gudhel
c. gogor
d. cindhil

5. Ing ngisor iki pakarti kang becik ditindakake naliki ketemu gurune yaiku ...

a. ndhungkluk kanti meneng
b. uluk salam
c. salim marang guru
d. aruh-aruh

6. Sapa kang njogo karesikane kelas?

Ukara ing nduwur kalebu ukara ...

a. pitakonan
b. tanggap
c. gothang
d. tanduk

7. Naliko ngomong karo eyange kudu gowo boso ...

a. ngoko lugu
b. krama ndesa
c. krama inggil
d. ngoko alus

8. Layang kanggo ngabari simbah arane layang ...

a. kitir
b. iber-iber
c. dhines
d. ulem

9. Tembung pandangon kadadean soko ...

a. pa-ndangu-n
b. pa-dangon
c. pa-dango-n
d. pa-dangu-an

10. Iwake dirubung semut mau awan.

Ukara ing nduwur kalebu ukara ...

a. pakon
b. tanduk
c. panjaluk
d. tanggap

11. Kang nuduhake sing gawe layang iku diarani perangane ...

a. purwaka
b. peprenah
c. titi mangsa
d. tapak asma

12. Anak macan arane ...

a. pedhet
b. gana
c. gogor
d. pacet

13. Naliko moco geguritan kudu nggatekake ing ngisor iki, kajaba ...

a. wiraga
b. wirasa
c. wirama
d. wirota

14. Wiraga ing geguritan iku gumantung ana ing ...

a. solah bawa
b. pasuryan
c. swara
d. polatan

15. Bebuden becik ing prang Baratayudha dumunung ana ing pribadhine ...

a. Pandhawa
b. Kurawa
c. Wanara
d. Bala Kapi

Soal Isian

1. Layang kanggo menehi kabar ana wong seng sedo diarani layang ...

2. Nalika nyuwun pirso marang uwong nggunakake ukara ...

3. Bageyan layang kang isine ngaturake luput diarani bageyan ...

4. Isi kluwih arane ...

5. Isi duren arane ...

6. Layang iber-iber yaiku layang kang isine jangkep lan magepokan karo pribadhine kang kirim marang ...

7. Wong seng pagaweane gawe geguritan diarani ...

8. Manuk emprit menclok neng godhong tebu, dadi murid kudu sregep ...

9. Apa tegese ngudi kaweruh ...

10. Sapa sing dadi panengahe Pandhawa ...

Demikian Soal Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Kelas 6 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Kunci jawaban soal di atas dapat anda klik pada link berikut ini:

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News