Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kunci Jawaban Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila

Berikut kami sampaikan kunci jawaban post test modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila Topik Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A yang dapat bapak ibu terapkan dalam menjawab soal. Perlu diketahui bahwa soal pada laman merdeka belajar dengan apa yang kami sampaikan tidak sama dengan urutan nomornya akan tetapi secara acak.

kunci jawaban post test modul 1 profil pelajar pancasila

Kunci jawaban post test modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila ini kami sampaikan untuk mempermudah bapak ibu dalam menjawab soal-soal yang ada.

Jawaban post test modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila di bawah dari sumber laman belajar.id. Silahkan bapak ibu guru sesuaikan dengan soal yang ada.

Soal dan Kunci Jawaban Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila

Soal Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila

1. Projek penguatan profil Pancasila merupakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang kontekstual kepada murid. Pernyataan di atas adalah ...

A. Benar
B. Salah

2. Terdapat 4 prinsip dalam projek penguatan profil pelajar pancasila. 

Prinsip manakah yang berfokus pada upaya mendorong murid agar aktif dalam pengelolaan pembelajarannya ?

A. Holistik
B. Kontekstual
C. Berpusat pada murid
D. Eksploratif

3. Setelah mendapatkan tema dan topik projek yang akan diampu pada semester ini. 

Kemudian, tim fasilitator projek akan menetapkan kriteria pencapaian kemampuan murid yang akan dilihat dalam projek ini. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan ? 

A. Merumuskan pertanyaan pemantik dalam setiap kegiatan projek
B. Menetapkan tanggal perayaan hasil belajar projek
C. Menghubungi mitra mitra terkait
D. Menentapkan dimensi, elemen, dan sub-elemen sesuai dengan tema dan topik

Demikian Soal dan Kunci Jawaban Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu bapak dan ibu guru dalam mengerjakan post test yang ada.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News