Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal UTS PAI dan BP Kelas 6 Semester 1 + Kunci Jawaban

Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan contoh soal latihan ulangan tengah semester UTS atau penilaian tengah semester PTS pendidikan agama Islam PAI dan budi pekerti BP kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban tahun 2022/2023.

soal uts pai dan bp kelas 6 semester 1

Contoh soal UTS PTS PAI BP Kelas 6 semester 1 K13 ini hanya sebagai referensi adik-adik belajar sebelum menghadapi ulangan mid semester yang sesungguhnya. Soal sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban yang ada di bawah soal agama islam ini.

Soal UTS PTS PAI dan Budi Pekerti (BP) kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban juga dapat di download pada link di akhir postingan ini. File yang kami berikan berupa file PDF serta file .docx, kami berikan 2 file agar yang .docx dapat diedit melalui microsoft word.

Soal UTS PTS PAI & BP Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013

Adapun jumlah soal ulangan tengah semester UTS pendidikan agama Islam kelas VI semester ganjil ini yaitu 25 pilihan ganda, dan 5 soal uraian serta dari materi tentang Surah Al-Kafirun, hari Kiamat, dan Nama-nama Indah Allah SWT. Berikut contoh soal tersebut yang kami kutip dari buku LKS pada kelas 6 cetakan Akik Pustaka tahun 2021.

Soal Pilihan Ganda UTS PAI Kelas 6 Semester 1

1. Hari kiamat disebut juga yaumul zalzalah. Sebab, pada hari kiamat kelak ....
a. seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya
b. amal dan perbuatan manusia di dunia akan dihitung
c. seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat
d. bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat

2. Semua manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari akhir nanti dan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut Padang ....
a. Savanna
b. Makhsyar
c. Hasyr
d. Barzah

3. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke- ....
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

4. Orang yang amal perbuatan baiknya banyak, maka ia akan memperoleh buku catatan amal perbuatan di akhirat dari sebelah ....
a. kanan
b. belakang
c. kiri
d. bawah

5. Nama-nama yang baik bagi Allah dalam istilah Al. Qur'an disebut ....
a. Asmaul Husna
b. sifat wajib
c. Iman
d. sifat mustahil

6. As-Shamad adalah sifat dari Allah SWT yang artinya ....
a. maha kekal
b. berkuasa
c. maha menyegerakan
d. tempat bergantung

7. Rejeki yang diberikan Allah SWT sebaiknya ....
a. disombongkan
b. disyukuri
c. didiamkan
d. disimpan

8. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُلَدْ 

Arti dari ayat di atas adalah ....
a. Dia berada di atas segala keperluan
b. Yang tiada wujud lain di atas Dia
c. tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya
d. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan

9. Allah SWT mempunyai sifat maha Berkuasa yaitu ....
a. Al-Baqi
b. As-Shamad
c. Al-Muqaddim
d. Al-Muqtakdir

10. Allah mempunyai sifat Al-Muqaddim yang artinya ....
a. berkuasa
b. maha kekal
c. maha menyegerakan
d. maha menetapkan

11. Berikut ini adalah sikap yang dapat ditunjukkan dalam beriman kepada sifat Allah Al-Muqaddim adalah ....
a. mendahulukan hak daripada kewajiban
b. mendahulukan kewajiban dibanding hak
c. mendahulukan pendapat sendiri daripada orang lain
d. mendahulukan pendapat orang lain daripada pendapat sendiri

12. Ciri-ciri orang yang meneladani sifat Allah "Al-Baqi" adalah ....
a. Bekerja terus menerus tanpa mengingat Allah
b. Beribadah terus menerus tanpa mencari nafkah
c. Beribadah, belajar, bekerja karena mengharap ridla Allah
d. Tidk berusaha sama sekali hanya mengharap dari Allah saja

13. Setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di ...
a. surga
b. neraka
c. akhirat
d. dunia

14. Al-Kafirun artinya ....
a. orang-orang musryik
b. orang-orang munafik
c. orang-orang kafir
d. orang-orang fasik

15. Bekerja sama dalam soal agama atau keyakinan dalam Islam hukumnya ialah ....
a. wajib
b. haram
c. sunnah
d. mubah/halal

16. Sebab diturunkannya surah Al-Kafirun merupakan jawaban Allah SWT atas ajakan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW agar .... dalam hal ibadah dan keimanan.
a. bekerjasama
b. tidak bekerjasama
c. saling bergantian
d. berbaur

17. Agama Islam memperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain asal tidak masalah dalam hal ....
a. politik
b. akidah dan ibadah
c. sosial ekonomi
d. seni dan budaya

18. Dakwah Rasulullah terhadap kebenaran oleh orang-orang Quraisy Mekkah disikapi dengan ....
a. menerima
b. menolak dan mencacinya
c. Tidak menolak dan tidak menerima
d. Sangat mengindahkan ajakan Rasulullah SAW

19. Membaca Al. Qur'an harus dilakukan dengan ....
a. suara yang keras
b. lagu yang merdu
c. baik dan benar
d. lemah lembut

20. Jika kita sering beramal, maka ....
a. harta kita akan bertambah
b. kita akan jatuh miskin
c. harta kita akan berkurang
d. kita sering didatangi pengemis

21. Bagi orang yang beriman, musibah adalah .... dari Allah SWT.
a. ujian
b. peringatan
c. azab
d. nasehat

22. Sebagai hamba Allah yang baik, sikap ketika mendapat musibah adalah ....
a. bersabar
b. menjelek-jelekkan Allah
c. menangis sambil meronta-ronta
d. menyalahkan orang lain

23. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita dianjurkan untuk mengutamakan sikap ....
a. acuh tak acuh
b. semena-mena
c. antipati
d. toleransi

24. Hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ....
a. kiamat akhir dan awal
b. kiamat sugra dan kubra
c. kiamat sedang dan kecil
d. kiamat besar dan dahsyat

25. Zat yang mengetahui terjadinya hari kiamat adalah ....
a. nabi
b. malaikat
c. Allah SWT
d. ahli astronomi

Soal Uraian PAI BP Kelas 6 SD Semester Ganjil K13

1. Apa nama tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur?

2. Jelaskan cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim!

3. Tulislah Surah Al-Kafirun ayat keenam beserta artinya!

4. Bagaimana batasan toleransi dengan umat agama non-muslim?

5. Apa yang dimaksud dengan yaumul mizan?

Kunci Jawaban Soal Latihan UTS PAI Kelas 6 Semester 1

I. Pilihan Ganda

 1. D
 2. B
 3. D
 4. A
 5. A
 6. D
 7. B
 8. D
 9. D
 10. C
 11. B
 12. C
 13. C
 14. C
 15. B
 16. B
 17. B
 18. B
 19. C
 20. A
 21. A
 22. A
 23. D
 24. B
 25. C

II. Uraian

 1. Padang Makhsyar
 2. Menyegerakan berbuat kebaikan, mendahulukan kewajiban daripada hak
 3. لَكُمْ دِنُكُمْ وَ لِيَ دِ ين Artinya Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku
 4. Toleransi dalam bidang kehidupan, selain akidah dan ibadah
 5. Hari penimbangan amal kebaikan dan keburukan

Download Contoh Soal UTS PAI BP Kelas 6 SD Semester 1

Berikut ini untuk link download soal uts pts pai dan bp kelas 6 sd semester 1 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban, jika ada file atau link yang tidak dapat di klik silahkan beritahu kami dengan menekan tombol contact us yang ada di bagian bawah blog ini.

Soal UTS PAI BP Agama Islam Kelas 6 Semester 1 (.Docx)

Soal PTS PAI BP Agama Islam Kelas 6 Semester 1 (PDF)

Demikian contoh soal latihan UTS/PTS PAI dan BP Kelas 6 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat buat belajar adik-adik.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News