Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal PAT / UKK / UAS PAI Kelas 3 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban

Berikut kami bagikan contoh soal latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) PAI atau Pendidikan Agama Islam Kelas 3 SD pada Semester 2 Kurikulum 2013. Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) PAI ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai persiapan dalm menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas (UKK).

soal pat pai kelas 3

Contoh soal UKK PAI Kelas 3 SD/MI Semester 2 Kurikulum 2013 ini juga kami bagikan file untuk di download. File soal ini dalam bentuk doc atau .docx bukan pdf, hal ini kami berikan agar dapat diedit pada sofware Microsoft Word yang ada di komputer anda semuanya.

File Soal PAT PAI Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum 2013 revisi 2017 tahun 2021/2022 ini kami simpan di google drive agar aman dari virus. Untuk link download berada di bawah soal sebelum kunci jawaban. Dengan ini kalian dapat belajar soal ini bisa secara online melalui blog ini atau secara offline.

Soal PAT PAI Kelas 3 Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut jumlah soal PAT PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 3 Semester genap K13 yang kami sampaikan, jumlah soal pilihan ganda ada 20 butir soal, soal essay atau jawab singkat ada 10 butir soal dan uraian 5 butir soal.

I. Soal Pilihan Ganda PAI Kelas 3 Semester 2

1. Sikap rendah hati dalam agama Islam disebut ....

a. tawadhu'
b. qonaah
c. riya'
d. ikhlas

2. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah....

a. malas jika sendirian dan rajin dihadapan orang banyak
b. semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela
c. senantiasa beramal dan sungguh-sungguh dalam beramal
d. melakukan segala yang diharamkan Allah SWT

3. Memohon pertolongan selain Allah SWT disebut....

a. dosa
b. musyrik
c. syirik
d. kafir

4. Bunyi ayat yang pertama dari surah Al-Kautsar adalah....

a. إِنَّ شَانِئَكَ

b.هُمَ الأبْتَرُ

c. إِنَّاأعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

d. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

5. Lafal وَانْحَرْ dibaca.....

a. wanhar
b. wanjar
c. winrar
d. wuntar

6. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ

Terjemahan ayat di atas yang tepat adalah .... 

a. sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak
b. maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah
c. sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus
d. celakalah orang-orang yang lalai dalam shalatnya 

7. Isi Kandungan Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang....

a. banyaknya nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia
b. pedihnya siksa Allah SWT bagi yang tidak taat
c. kewajiban menjalankan perintah agama
d. ancaman Allah SWT bagi para pembangkang

8. Arti Asmaul Husna adalah....

a. nama-nama Allah yang terkenal
b. nama-nama Allah yang gagah
c. nama-nama Allah yang baik
d. sifat-sifat Agung

9. Allah memiliki Asmaul Husna Al-'Alim, artinya Allah memiliki sifat ....

a. maha kaya
b. maha mengetahui
c. maha besar
d. maha pengasih

10. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perkataannya. Ia yakin bahwa Allah SWT senantiasa mendengar ucapanya. Perbuatan hasan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinan bahwa Allah SWT bersifat ....

a. Al-'Alim
b. Al-Khabir
c. As-Sami
d. Al-Basyir

11. Perilaku berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang diterimanya disebut....

a. tawadhu'
b. syukur
c. qonaah.
d. istiqomah

12. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, artinya: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan..... 

a. memberikan pahala yang besar
b. menambahkan (nikmat) kepadamu
c. menjauhkan kamu dari azab neraka
d. meninggikan derajatmu di antara manusia

13. Perilaku berikut ini yang menunjukkan sikap syukur adalah ....

a. pasrah menghadapi kenyataan tanpa usaha
b. merasa lebih baik daripada orang lain.
c. membelanjakan harta sesuka hatinya
d. memanfaatkan sesuatu sesuai fungsinya

14. Mengingat kepada Allah SWT dengan membaca kalimat tayyibah dinamakan....

a. takbir
b. dzikir
c. tasbih
d. tahlil

15. Bacaan الْحَمْدُلِلّهِ artinya.....

a. maha suci Allah
b. Allah maha besar
c. segala puji bagi Allah
d. Allah tempat memohon

16. Memohon ampun kepada Allah SWT dengan mengucapkan....

a. سُبْحَانَ اللّهِ

b. الْحَمْدُلِلّهِ

c. اللّهُ اكْبَرُ

d. اَسْتَغْفِرُ اللّهَ

17. اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا

Lafal di atas adalah do'a....

a. mohon keselamatan
b. akan belajar
c. akan makan
d. kedua orang tua

18. Perilaku Nabi Ibrahim AS yang pantas kita teladani terhadap orang tua adalah....

a. menentang perintahnya
b. bersikap kasar
c. taat dan patuh
d. bersikap masa bodoh

19. Air yang keluar dari hentakan kaki Ismail, dinamakan....

a. dam-dam
b. zam-zam
c. lam-lam
d. kam-kam

20. Terhadap beratnya ujian dari Allah SWT, Nabi Ibrahim AS menghadapinya dengan

a. marah
b. mengeluh
c. menyesal
d. tabah dan sabar

II. Soal Essay Agama Islam Kelas 3 SD Semester 2

21. Cara memohon pertolongan kepada Allah SWT. dengan....

22. Kemuliaan di sisi Allah SWT. dilihat dari....

23. Surah Al-Kausar turun berkenaan dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad SAW yang bernama....

24. Al-Kautsar adalah nama sebuah telaga yang berada di ....

25. Rajin menuntut ilmu merupakan bentuk meneladani Asmaul Husna....

26. Berterima kasih kepada Allah SWT disebut.... 

27. Menerima nikmat Allah SWT banyak maupun sedikit termasuk ....

28. Astagfirullahal 'adzim artinya....

29. Pekerjaan ayah nabi Ibrahim adalah.... 

30. Nabi Ibrahim As mengajak ayahnya untuk meninggalkan....

III. Soal Uraian PAI Kelas 3 SD Semester 2

31. Sebutkan manfaat sikap dan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari!

Jawab: ................................................................................................................

32. Bagaimana lafal surah Al-Kautsar ayat 2?

Jawab: ................................................................................................................

33. Jelaskan pengertian Asmaul Husna As-Sami'! 

Jawab: ................................................................................................................

34. Tulislah do'a mohon keselamatan dunia dan akhirat!

Jawab: ................................................................................................................

35. Sebutkan keteladanan Nabi Ibrahim AS!

Jawab: ................................................................................................................

Download kisi kisi soal dan kunci jawaban PAT PAI kelas 3 sd semester 2 kurikulum 2013

Kunci Jawaban Soal Ujian Kenaikan Kelas PAI Kelas 3 Semester 2 di atas bisa dilihat pada video berikut:

Kunci Jawaban PAI Kelas 3 Semester 2

I. Pilihan Ganda

 1. A
 2. C
 3. C
 4. C
 5. A
 6. C
 7. A
 8. C
 9. B
 10. C
 11. B
 12. B
 13. D
 14. B
 15. C
 16. D
 17. D
 18. C
 19. B
 20. D

II. Essay

21. Dengan cara berdo’a dan memohon kepada Allah SWT

22. Ketaqwaanya

23. Qasim 

24. Surga

25. Maha Mengetahui

26. Syukur 

27. Syukur

28. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar

29. Membuat patung

30. Menyembah berhala

III. Uraian

31. Manfaat sikap dan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

 1. Tidak putus asa 
 2. Amal Ibadah diterima oleh Allah SWT
 3. Hati menjadi tenang 
 4. Selalu optimis 
 5. Giat bekerja  dan belajar. 

32. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

33. Allah Maha Mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu, baik suara yang paling halus, bisikan, atau suara hati hambanya. Semua tidak ada yang luput dari pendengaran Allah SWT.

34. رَبَّنَآ اَتِنَافِى الدُّ نْيَاحَسَنَةًوَفِ اْلاخِرَ ةِحَسَنَةًوَقِنَاعذَاَبَ النَّارِ

35. Keteladanan Nabi Ibrahim, yaitu :

 1. Selalu taat kepada Allah SWT
 2. Berbakti kepada orang tuanya. 
 3. Rela berkorban mematuhi perintah Allah SWT

Demikian contoh soal latihan PAT / UKK / UAS PAI Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum 2013 beserta Kunci Jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat adik-adik dalam belajar.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News