Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Bahasa Jawa Kelas 3 - Berikut kami sampaikan contoh soal beserta kunci jawaban PAT atau Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas UKK Bahasa Jawa untuk peserta didik Kelas 3 SD (Sekolah Dasar) pada Semester 2 Genap Kurikulum 2013 / K13.

soal pat bahasa jawa kelas 3

Sebelum melaksanakan Penilaian Akhir Tahun adik-adik dapat mempelajari contoh soal yang kami sampaikan berikut. Agar dalam melaksanakan Ulangan Kenaikan Kelas nanti mendapatkan nilai yang diinginkan sehingga bisa naik kelas dengan baik.

Contoh Soal PAT/UKK Bahasa Jawa untuk Kelas 3 SD ini bisa juga digunakan oleh bapak dan ibu wali kelas satu dalam membuat soal sebagai bahan belajar anak didiknya. Contoh Soal Bahasa Jawa ini sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban serta dapat do download pada link yang kami berikan di akhir postingan ini.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban Bhs Jawa Kelas 3 (tiga) semester 2, file yang kami berikan dalam bentuk .doc atau .docx sehingga dapat dengan mudah bapak ibu guru buka pada salah satu aplikasi pengolah kata yakni Microsoft Word yang ada pada komputer dan laptop anda.

Baca Juga : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut Soal Penilaian Akhir Tahun / Ulangan Kenaikan Kelas (PAT/UKK) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk Kelas Tiga SD Semester 2 K13 beserta Kunci Jawaban.

SOAL PAT BAHASA JAWA KELAS 3 SD

I. Pilihan Ganda

1. Wacanen kang permati!

Pocung

Bapak Pocung gedhe dhuwur sikil bumbung
Siyunge kang dawa
Kuping amba mripat cilik
Yen lumaku si Pocung lembeyan grana

Tembung "lumaku" ndhuweni teges ...

a. urip
b. mlaku
c. padha
d. gedhe

2. Wacanen kang permati!

Pocung

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing saba si Pocung mung turut kutha

Batangane tembang pocung ing ndhuwur yaiku ...

a. onta
b. sapi
c. gajah
d. pitik

3. Tembang Pocung biasane awujud ...

a. geguritan
b. parikan
c. cangkriman
d. guneman

4. Yen lumaku si pocung lembeyan grana.
Ukara "grana" nduwe teges ...

a. sirah
b. irung
c. tangan
d. weteng

5. Tembang macapat kang nggambarake bayi ing kandhutane ibune yaiku ...

a. Maskumambang
b. Kinanthi
c. Dhandanggula
d. Pocung

6. Tuladha crita pengalaman sing nyenengake yaiku ...

a. Tiba saka wit pelem
b. Dolanan nyemplung kalen
c. Ditumbasake sepedha anyar
d. Didukani ibu guru

7. Crita awujud prastawa sing wis tau dilakoni diarani crita ...

a. drama
b. pengalaman
c. khayalan
d. berita

8. Wacanen kang permati!

Mancing

Awan watara jam setengah loro, Teguh wes tekan omahe Bayu. Tekane Teguh bareng karo Ilham lan Ibnu. Bocah papat padha janjian dina Sabtu bubar sekolah arep mancing nang kali lor omah. Kanthi boncengan bocah papat budhal mancing.

Miturut crita ing ndhuwur anggone mangkat mancing jam ...

a. setengah loro
b. setengah telu
c. setengah papat
d. setengah lima

9. Nek arep lunga saka omah becike ...

a. ndhelik-ndhelik
b. nggeblas wae
c. enggal budhal
d. pamit wong tuwa

10. Ibu lunga menyang pasar.

Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku ..

a. Ibu lunga nang pasar
b. Ibu tindak dhateng pasar
c. Ibu tindak menyang peken
d. Ibu tindakan ana pasar

11. Wong kang drajate dhuwur ing tembang dolanan jaranan digambarake kanthi paraga ...

a. menteri
b. para abdi
c. ndara bei
d. ndara ayu

12. Wacanen kang permati!

Srengenge Nyunar

Ing wayah isuk Jagone kluruk
Rame swarane pathing kemruyuk
c. Adhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

Sing kluruk ing wayah esuk yaiku ...

a. manuk
b. jago
c. wedhus
d. sapi

13. Wacanen kang permati!

Sadhuwuring gunung
Sasat ratu sineweka

Tembung "Sineweka" ndhuweni teges ..

a. dhuwure
b. lungguhake
c. dijejerke
d. didelok

14. Wacanen kang permati!

Lintang Sumebar
Lintange sumebar ing langit pating gelebyar
ora ana mega ora ana mendhung

Sing sumebar ing langit wayah bengi yaiku ...

a. lintange
b. mendhunge
c. megane
d. langite

15. Tembang dolanan sing nyritakake babagan kaendahan nalika wayah bengi yaiku ...

a. Wayah Esuk
b. Cublak-cublak Suweng
c. Srengengene Nyunar
d. Lintang Sumebar

16. "Macan" menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ...

a. 

b. 
c. 
d. 
17.  
Tulisan ing ndhuwur diwaca ...

a. maca koran
b. nulis surat
c. maca buku
d. tuku koran

18. Sandhangan swara kang unine "u" diarani ...

a. cecak
b. pepet
c. taling
d. suku

19. Bakuning aksara jawa lan pasangane iku ana ...

a. 20
b. 25
c. 30
d. 35

20. 

Menawa disalin ing aksara latin yaiku ...

a. ana virus influenza
b. ana virus herpes
c. ana virus ebola
d. ana virus covid

II. Isian

21. Bapak Pocung renteng-renteng kaya ...

22. Tembang Pocung biasane awujud ...

23. Mbijig bata si Pocung dadi dahana.

Tembung dahana tegese ...

24. Kadadeyan kang dilakoni manungsa kasebut ...

25. Bocah-bocah katon bungah amarga sesok prei. Tembung bungah tegese ...

26. Lintange sumebar ing langit pating ...

27. "Lintang Sumebar", "Wayah Esuk" klebu tembung ...

28. Lintang sumebar ing langit pating galebyar.

Galebyar nduweni teges ...

29. Aksara jawa legena cacahe ana ...

30. 

Menawa ditulis latine dadi ...

III. Uraian

31. Gawea Tembung Pocung siji wae!

32. Wacanen kang permati!

Bapak Pocung among sirah lawan gembung
Padha dikunjara
Mati sajroning ngaurip
Mbijig bata si Pocung dadi dahana

Batangane tembang pocung ing dhuwur yaiku?

33. Gawea crita pengalamanmu sing nyenengake migunakake basamu dhewe!

34. Tulisen tembang dolanan "Lintang Sumebar"!

35. Tuku roti.

Ukara ing ndhuwur tulisen nganggo aksara Jawa!

Download Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

Kunci Jawaban Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 di atas bisa dilihat pada video berikut:

Demikian contoh Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat adik-adik kelas tiga dan bapak ibu guru wali kelas III.

*Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD

I. Pilihan Ganda

 1. B
 2. C
 3. C
 4. B
 5. A
 6. C
 7. B
 8. A
 9. D
 10. B
 11. C
 12. B
 13. B
 14. A
 15. D
 16. B
 17. A
 18. D
 19. A
 20. D

II. Isian

21. Kalung

22. Cangkriman/ Bedhekan

23. Geni

24. Pengalaman

25. Seneng

26. Galebyar

27. Dolanan

28. Mengkilat / Berkilau

29. 20 iji

30. Maem soto

III. Uraian

31. Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing disaba si Pocung mung turut kutha

32. Korek Jres

33. Aku entok hadiah sepedha pas aku rangking siji

34. Lintang sumebar ing langit pating galebyar
Ora ana mega ora ana mendhung
Rembulane ngegla. Sadhuwuring gunung
Sasat ratu sineweka
Lintang sewu padha seba

35. 


Untuk file soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 di atas bisa anda download pada link berikut ini :

Download Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD

Download Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 3 SD

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News