Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 Tahun 2022 2023

Sekodas.com - Berikut kami sampaikan contoh soal dan kunci jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 (ganjil) terbaru tahun pelajaran 2022 2023 Kurikulum 2013. Soal ulangan akhir semester 1 ini dapat dijadikan bahan belajar sebelum menghadapi penilaian akhir semester yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 5 semester 1

Contoh Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 ini sudah lengkap dengan kunci jawaban yang bisa dilihat nanti pada link di akhir postingan ini. Andapun juga bisa download soal dan kunci jawaban, untuk linknya pun kami berikan di akhir postingan.

Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 2022 2023 ini buat belajar, semoga pada soal ulangan akhir semester nanti banyak yang keluar. Soal ini juga dapat dijadikan oleh orangtua murid sebagai bimbingan dalam belajar sebelum menghadapi UAS PAS yang sebenarnya nanti.

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1

Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

1. Medharake gagasan kanthi lesan ing sungarepe wong akeg diarani ….

a. demo
b. sesorah
c. maca
d. deklamasi

2. Sing ora kalebu tujuan pidhato utawa sesorah yaiku ….

a. nyedhiyani informasi
b. atur
c. ngajak
d. hiburan

3. Atur pambuka uga diarani ….

a. wasana basa
b. isi
c. purwaka
d. pangarep-arep

4. Cekap semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur kula nyuwun pangapunten.

Perangan pidhato ing ndhuwur kalebu ing perangan ….

a. panutup
b. purwaka
c. salam pambuka
d. pangarep-arep

5. Sesorah utawa pidhato Iku komunikasi kanthi sarana ….

a. gambar
b. tulisan
c. lesan
d. siaran

6. Bobot, bibit, bebet, iku kalebu purwakanthi….

a. swara
b. lumaksita
c. basa
d. sastra

7. Sing kalebu purwakanthi swara yaiku ….

a. ati karep, bandha cupet
b. bobot, bibit, bebet
c. asung bekti, bektine kawula marang gusti
d. sluman slumun slamet

8. Adipati Karna iku ratu ing ….

a. Madukara
b. Astina
c. Awangga
d. Amarta

9. Ibune Adipati Karna asmane….

a. Dewi Srikandhi
b. Dewi Madrim
c. Dewi Arimbi
d. Dewi Kunthi

10. Pandhawa iku cacahe ana lima, menawa Kurawa iku cacahe ana….

a. satus ewu
b. sepuluh
c. sewu
d. satus

11. Pandhawa sing kembar yaiku ….

a. Nakula lan Sadewa
b. Nakula lan Janaka
c. Arjuna lan Janaka
d. Sadewa lan Yudhistira

12. Jeneng liyane Raden Puntadewa yaiku ….

a. Premadi
b. Bimasena
c. Janaka
d. Yudhistira

13. Gatekna gambar!

Jenenge wayang ing ndhuwur iki yaiku….

a. Adhipati Karna
b. Yudhistira
c. Pandhu Dewanata
d. Gathotkaca

14. Karangan utawa gancaran kang isine menehi gambaran kahanan samubarang apa wae diarani gancaran….

a. dheskripsi
b. narasi
c. argumentasi
d. persuasi

15. Sadurunge ngarang luwih becik ngawe….

a. tema
b. cengkorongan
c. Irah-irahan
d. orek-orekan

16. Kang kalebu jinising karangan, kajaba…..

a. narasi
b. ekstemporer
c. persuasi
d. argumentasi

17. Sapi, meja, kursi, lan pari kalebu tembung…..

a. katrangan
b. kriya
c. aran
d. kaanan

18. Ibu masak sayur bayem ana ing pawon.

Sing kalebu tembung kriya (kata kerja) yaiku….

a. Ibu
b. ng pawon
c. sayur bayer
d. masak

19. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur duweni ciri-ciri, kajaba ….

a. ana tulisan
b. biasane diwaca
c. bentuke kotak
d. bentuke oval

20. Aksara jawa iku cacahe ana ….

a. 25
b. 30
c. 20
d. 15

21. Panulisane aksara jawa iku ana ing … garis.

a. ngisore
b. jero
c. pinggir
d. ndhuwur

22. Kerja bakti, menawa ditulis aksara jawa yaiku ….

23. Kerata basane kerikil yaiku ….

a. keri ing akil
b. keri ing pikir
c. keri ing kaki
d. keri ing sikil

24. Panulise aksara pasangan kang ana ing saburine aksara paten, kajaba aksara ….

25. 

Aksara jawa ing ndhuwur diwaca….

a. mangan opak
b. mangan palak
c. mangan salak
d. mangana salak

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

26. Sesorah utawa pidhato uga diarani….

27. Unen-unen utawa ukara kang runtut basa utawa sastrane yaiku ….

28. Wong sing nglakokne wayang diarani….

29. Prabu Pandhu Dewanata ratu ing ….

30. Wayang sing paragane wong diarani….

31. Sadurunge gawe karangan iku kudu nemtokake….

32. Klepon kuwi sejenis panganan kang rasane….

33. Cilik, kuru, lemu, panas, lan adhem kalebu tembung….

34. Aksara Jawa iku salah sawijining budaya Jawa kang awujud….

35. “Aku mangan tahu bakso.” menawa ditulis aksara Jawa yaiku ….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

36Aranana urut-urutane sesorah utawa pidhato!

37. Sapa wae kang arane punakawan iku?

38. 

critakna gambar ing dhuwur!

39. Banyu akeh pigunane.

Ukara ing ndhuwur iku tulisen nganggo aksara jawa!

40. Tulisen aksara latine!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 5 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester Ganjil

Demikian Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Jawa / boso jowo Kelas 5 SD Semester 1 Tahun 2022 2023 yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News