Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Ulangan IPA Kelas 6 SD Semester 1 tentang Perkembangan Makhluk Hidup

Berikut kami sampaikan contoh soal latihan ulangan harian IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Kelas 6 SD Semester 1 tentang perkembangan makhluk hidup seperti pertumbuhan manusia, hewan dan tumbuhan beserta kunci jawaban. Semoga contoh soal UH/PH di bawah dapat membantu adik-adik persiapan dalam menghadapi ulangan sesungguhnya nantinya.

soal ulangan ipa kelas 6 perkembangan makhluk hidup

Dengan adanyanya contoh soal ulangan Perkembangan Makhluk Hidup IPA Kelas 6 dan kunci jawaban di bawah, dapat membuat adik-adik menginggat pelajaran dengan mudah. Soal ini juga bisa bapak ibu guru buat penilaian hasil belajar anak didiknya.

Baca Juga : Soal IPA Kelas 6 SD tentang Energi Listrik dan Kunci Jawaban

Berikut soal ulangan IPA kelas 6 SD/MI semester 1 dan Kunci jawaban yang berupa 35 soal pilihan ganda, 10 soal isian dan 15 soal uraian. Andapun dapat download soal ulangan Ilmu Pengetahuan Alam di bawah pada link di akhir postingan

Baca Juga : Latihan Soal IPA Kelas 6 SD Tentang Magnet dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan IPA tentang Pertumbuhan Makhluk Hidup

Soal Pilihan Ganda IPA Kelas 6 SD

1. Pohon yang dapat dikembangbiakan dengan cara dicangkok adalah pohon ....
a. kelapa
b. palem
c. ketela
d. jambu air

2. Tempat janin tumbuh dan berkembang adalah ....
a. saluran telur
b. rahim
c. embrio
d. ovum

3. Perkembangbiakan hewan secara generatif dilakukan dengan cara ....
a. membelah diri
b. fragmentasi
c. melahirkan
d. bertunas

4. Ciri khusus hewan yang berproduksi dengan bertelur adalah ....
a. memiliki daun telinga
b. tubuh ditutupi rambut
c. memiliki kelenjar susu
d. tidak memiliki daun telinga

5. Perkembangbiakan tanpa perkawinan disebut perkembangbiakan ....
a. generatif
b. fragmentatif
c. vegetatif
d. kualitatif

6. Masa pubertas pada laki-laki terjadi pada usia ....
a. 16 - 21 tahun
b. 14 - 19 tahun
c. 12 - 17 tahun
d. 10 - 15 tahun

7. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah ....
a. bunga
b. daun
c. batang
d. akar

8. Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah ....
a. putik
b. benang sari
c. mahkota bunga
d. tangkai bunga

9. Hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah ....
a. planaria
b. paramecium
c. amuba
d. hydra

10. Tumbuhan strowberry berkembangbiak dengan ....
a. okulasi
b. umbi lapis
c. geragih
d. mengenten

11. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin adalah ....
a. mahkota bunga besar
b. mengeluarkan bau yang khas
c. serbuk sari berukuran kecil
d. menghasilkan nektar

12. Serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan disebut penyerbukan ....
a. sendiri
b. tetangga
c. silang
d. bastar

13. Mulai berfungsinya alat reproduksi adalah ciri-ciri perubahan ....
a. primer
b. sekunder
c. tersier
d. kuarter

14. Proses penempelan embrio pada rahim disebut ....
a. menstruasi
b. polinasi
c. implantasi
d. fertilisasi

15. Masa di mana seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual adalah masa ....
a. balita
b. kanak-kanak
c. pubertas
d. lanjut usia

16. Kerugian perkembangbiakan tanaman dengan mencangkok adalah ....
a. cepat berbuah
b. pohon tidak terlalu tinggi
c. pohon berumur pendek
d. sifat sama dengan induknya

17. Sebagian besar mamalia berkembang biak secara ....
a. ovipar
b. vivipar
c. eksternal
d. ovovivipar

18. Masa kehamilan pada gajah selama ....
a. 20 minggu
b. 37 minggu
c. 48 minggu
d. 84 minggu

19. Ciri perubahan primer pada pria adalah ....
a. tumbuhnya kumis dan jenggot
b. suara menjadi besar dan berat
c. dada lebih bidang
d. diproduksinya sperma

20. Berikut ini, hewan yang tidak mengalami fertilisasi adalah ....
a. kucing
b. ayam
c. cacing pipih
d. ular

21. Penyerbukan dengan bantuan manusia disebut ....
a. hidrogami
b. anemogami
c. zoidiogami
d. antropogami

22. Penyerbukan secara hidrogami terjadi pada tumbuhan ....
a. vanili
b. bambu
c. padi
d. ganggang

23. Wanita yang mengalami menstruasi menandakan bahwa ....
a. mengalami kelainan pada alat reproduksi
b. adanya penyakit pada rahim
c. berfungsinya alat reproduksi
d. organ reproduksi telah rusak

24. Kelelawar berkembang biak dengan cara ....
a. membentuk tunas
b. bertelur
c. melahirkan
d. fragmentasi

25. Bunglon memiliki ciri khusus yaitu ....
a. dapat memutuskan ekornya
b. mencari makanan pada malam hari
c. dapat mengubah warna kulitnya
d. memiliki indra pendengaran yang tajam

26. Berikut ini yang bukan merupakan tanaman yang dapat tumbuh dari umbi yang dihasilkan adalah ....
a. kentang
b. singkong
c. bawang
d. jahe

27. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dilakukan dengan cara ....
a. bertelur
b. melahirkan
c. bertunas
d. bertelur melahirkan

28. Bergabungnya sel sperma dan sel telur disebut ....
a. embrio
b. zigot
c. janin
d. pembuahan

29. Pembuahan pada tumbuhan diawali dengan proses ....
a. pertunasan
b. pembungaan
c. perkecambahan
d. penyerbukan

30. Hewan yang membantu penyerbukan pada bunga adalah ....
a. ulat
b. belalang
c. ayam
d. kupu-kupu

31. Tanaman bambu berkembang biak dengan ....
a. spora
b. biji
c. tunas
d. umbi

32. Perburuan harimau yang dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan meningkatnya salah satu populasi yaitu ....
a. katak
b. kijang
c. ular
d. srigala

33. Cara mengembangbiakkan tumbuhan dengan memotong batang dan menanamnya disebut ....
a. runduk
b. setek
c. cangkok
d. enten

34. Geragih adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa ....
a. akar yang memanjang di tanah
b. batang yang tumbuh tegak ke atas
c. ujung daun yang menjalar di tanah
d. batang yang menjalar di tanah

35. Manusia mengalami penurunan fungsi organ-organ tubuh pada masa ....
a. balita
b. dewasa
c. kanak-kanak
d. lanjut usia

Soal Isian IPA Kelas 6 SD

1. Organ reproduksi manusia mulai berfungsi pada masa ....

2. Ular berkembangbiak dengan cara ....

3. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara mengenten yaitu ....

4. Ibu hamil mengandung anaknya selama ....

5. Bunga bakung berkembang biak secara vegetatif menggunakan ...

6. Hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur disebut ....

7. Perubahan pada makhluk hidup yang ditandai dengan pertambahan panjang, tinggi, dan besar disebut perubahan ....

8. Suara wanita menjadi lebih nyaring termasuk perubahan secara ....

9. Ubur-ubur berkembang biak dengan ....

10. Tumbuhan baru yang tumbuh pada pangkal batang disebut ....

Soal Uraian IPA Kelas 6

1. Sebutkan ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin!

2. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovovivipar!

3. Sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan!

4. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari mencangkok!

5. Sebutkan tiga perkembangbiakan generatif pada hewan!

6. Sebutkan lima jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan!

7. Sebutkan perubahan fisik pada tubuh laki-laki dan perempuan pada masa pubertas!

8. Sebutkan lima contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk!

9. Perhatikan gambar berikut!

Tuliskan nama bagian-bagian dari bunga sempurna di atas!

10. Sebutkan jenis penyerbukan pada tumbuhan!

11. Sebutkan tahapan perkembangbiakan pada manusia!

12. Sebutkan cara menjaga kebersihan diri pada perempuan!

13. Sebutkan tahap-tahap setek batang!

14. Jelaskan perkembangbiakan pada hydra!

15. Sebutkan tiga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang!

Download Soal Ulangan IPA Kelas 6 Semester 1

Jika anda menginginkan contoh soal latihan ulangan harian IPA kelas 6 SD/MI semester 1 di atas untuk belajar bisa klik saja link berikut ini.

Download Soal Ulangan IPA Kelas 6 Semester 1

Andapun bila ingin pandai dalam belajar, kerjakan terlebih dahulu secara mandiri soal-soal di atas baru kemudian kalian cocokkan jawaban kalian pada Kunci Jawaban Soal Ulangan IPA Kelas 6 SD Semester Ganjil di bawah ini.

Kunci Jawaban UH IPA Kelas 6 Semester 1

I. Pilihan Ganda

 1. D
 2. B
 3. C
 4. D
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B
 9. D
 10. C
 11. C
 12. B
 13. A
 14. C
 15. C
 16. C
 17. B
 18. D
 19. D
 20. C
 21. D
 22. D
 23. C
 24. C
 25. C
 26. B
 27. C
 28. D
 29. D
 30. D
 31. C
 32. B
 33. B
 34. D
 35. D

II. Isian

 1. Pubertas
 2. Ovovivipar
 3. Tomat dan terong
 4. 9 bulan 10 hari
 5. Umbi lapis
 6. Ovipar
 7. Pertumbuhan
 8. Sekunder
 9. Tunas
 10. Tunas

III. Uraian

1. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin sebagai berikut

 • Mahkotanya kecil atau tidak bermahkota
 • Kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga
 • Tangkai sari panjang dan mudah bergerak
 • Serbuk sari berukuran kecil, ringan, dan banyak

2. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk. Setelah fertilisasi, terbentuklah telur yang berisi zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio. Telur yang berisi embrio yang berkembang, akan tetap berada di dalam tubuh induk sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induknya

3. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, setek, okulasi, (menempel), merunduk, dan menyambung (mengenten)

4. Kekurangan mencangkok yaitu pohon kurang kuat dan berumur pendek. Sedangkan kelebihan mencangkok yaitu cepat berbuah, sifat sama dengan induknya, dan pohonnya tidak terlalu tinggi

5. Perkembangbiakan generatif pada hewan yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar

6. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain kucing, kelinci, kambing, dan sapi

7. Perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas sebagai berikut

 • Jakun tumbuh membesar
 • Kumis dan jenggot mulai tumbuh
 • Dada menjadi lebih bidang
 • Suara menjadi lebih besar dan berat
 • Tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan
 • Muncul bau badan dan jerawat di wajah

Perubahan fisik perempuan pada masa pubertas sebagai berikut

 • Pinggul dan payudara membesar
 • Suara menjadi lebih nyaring
 • Tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan
 • Mengalami menstruasi
 • Kulit menjadi lebih halus
 • Timbul bau badan dan jerawat

8. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk antara lain apel, melati, dan alamanda

9. Bagian bunga yang ditunjukkan dari nomor 1 - 7 sebagai berikut

 1. Putik
 2. Benang sari
 3. Mahkota
 4. Bakal buah
 5. Kelopak bunga
 6. Dasar bunga
 7. Tangkai bunga

10. Jenis penyerbukan pada tumbuhan yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar

11. Tahapan perkembangbiakan pada manusia dimulai dari peleburan sel gamet jantan (sperma) dan sel gamet betina (ovum) sehingga terbentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio akan menempel pada rahim dan tumbuh menjadi janin. Janin memperoleh makanan dari tali pusat hingga terbentuk sempurna. Selanjutnya janin akan dilahirkan

12. Cara menjaga kebersihan diri pada perempuan sebagai berikut

 1. Mandi dengan air bersih dua kali sehari
 2. Menggunakan celana dalam yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. Mengganti pakaian dalam minimal dua kali sehari
 3. Membasuh organ kewanitaan, setelah buang air kecil
 4. Saat membasuh kemaluan, organ dibersihkan dari arah depan ke belakang. Tujuannya untuk mencegah kuman dari anus masuk ke saluran kencing atau saluran reproduksi
 5. Saat haid, hendaknyamenggunakan pembalut yang lembut dan bersih. Mengganti pembalut jika sudah terlalu banyak darah yang keluar atau sering buang air kecil. Pembalut yang terlalu lama dipakai akan menjadi lembab dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri

13. Tahap-tahap setek batang yaitu tanaman yang akan isetek di potong sebagian batangnya. Potongan batang ini kemudian ditanam pada tanah yang subur. Batang yang ditanam lama-kelamaan akan tumbuh akar dan daun

14. Hydra berkembang biak dengan tunas. Hydra dewasa akan membentuk tunas pada tubuhnya. Tunas akan tumbuh dan berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya, dan tumbuh menjadi individu baru

15. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain bengkoang, ubi jalar, dan kentang

Demikian contoh soal latihan ulangan harian IPA kelas 6 semester 1 tentang Pertumbuhan makhluk hidup baik pertumbuhan manusia, hewan maupun tumbuhan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memudahkan kalian dalam belajar untuk melaksanakan ulangan yang sesungguhnya.

Download Soal Ulangan IPA Kelas 6 Semester 1

Soal-soal lainnya seperti UTS, UAS, UKK dan ulangan mapel lainnya bisa kalian cari pada blog ini, sekian dan terima kasih.

Soal UAS PAS untuk Kelas lain berikut ini:

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News