Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 Tahun 2021/2022

Selamat datang adik-adik di blog sekodas.com yang selalu menghadirkan berbagai kebutuhan sekolah baik soal-soal, administrasi maupun berita-berita terbaru. Untuk kesempatan kali ini kami ingin bagikan Soal dan Kunci Jawaban PAT / UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 Tahun Ajaran 2021/2022.

soal pat bahasa jawa kelas 4 semester 2

File Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 4 SD di bawah dalam bentuk .docx atau .doc untuk soalnya sedangkan kunci jawabannya dalam bentuk PDF. Anda tinggal satu klik saja untuk mendapatkannya pada link di akhir postingan ini.

Sebelum mendapatkan file-file Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 Kurikulum 2013 anda perlu mengetahui contoh beberapa soal seperti berikut ini:

Keterangan Soal:

Pilihan Ganda : 25 butir soal

Isian : 10 butir soal

Uraian : 5 Butir Soal

Contoh-Contoh soal yang ada di dalamnya sebagai berikut :

1. Crita rakyat kang gegayutan karo dumadine sawijining panggonan yaiku ...

a. legenda
b. mite
c. dongeng
d. saga

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 2 - 3!

Sawijining dina, petani mau lunga menyang kali ing cedhak omahe, dheweke nduwe gagasan nggolek iwak ing kali kanggo lawuh dina iki. Kanthi mung nggawa panggon iwak, pancing siji, lan pakan, dheweke nuli mangkat menyang kali. Sakwise teka ing kali dheweke langsung nguncalke pancinge. Sak suwene nunggu pancinge dipangan iwak, dheweke ndongo, "Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki". Sawetara wektu sakwise ndongo, pancing sing diuncalne mau ketok obah-obah. Petani mau cepet-cepet nggeret pancinge. Petani kesebut seneng banget, amarga dheweke oleh iwak sing gedhe banget.

2. Piranti kang digawa petani menyang kali yaiku ...

a. panggon iwak, pancing siji, lan pakan
b. Panggon iwak, pancing, lan ngombe
c. klambi salin, pancing siji, lan pakan"
d. klambi salin, pancing, ngombe, lan pakan

3. "Dheweke nuli mangkat menyang kali"

Tembung liyane saka tembung nuli yaiku ...

a. bubar
b. banjur
c. ora
d. arep

4. "Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki".

Piwulang becik saka ukara ing ndhuwur yaiku ...

a. njaluk iwak sing akeh marang gusti
b. saben dina kudu golek iwak sing akeh
c. pagawean kudu dibarengi ndongo
d. gusti Allah wis pirso karepe dewe

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 5 - 6!

Ing kana ana wanita ayu jenenge Dayang Sumbi. Dheweke nduwe putra lanang sing jenenge Sangkuriang. Ing sawijining dina Sangkuriang lunga amarga dheweke salah. Sawise puluhan taun dheweke bali. Nalika bali, dheweke weruh Dayang Sumbi lan kepingin omah-omah. Dheweke ora ngerti menawa wanita iki ibune. Dayang Sumbi, sing ngerti manawa Sangkuriang iku putrane, nolak. Nanging, Sangkuriang tetep negesake. Dayang Sumbi uga menehi katrangan kanggo nggawe sendhang lan prau kanthi sewengi. Nanging, Sangkuriang gagal nglakoni. Dheweke uga nendahang prau kasebut dadi gunung sing saiki dikenal kanthi jeneng Tangkuban Perahu.

5. Miturut crita ing ndhuwur dumadine gunung Tangkuban Perahu saka ...

a. Sangkuriang
b. Dayang Sumbi
c. sendhang
d. prau

Demikian Download Soal PAT / UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Jika ingin melihat soal lengkapnya dapat klik link berikut ini :

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Kurikulum 2013

Sedangkan di bawah ini adalah LINK download untuk soal dan kunci jawaban soal tersebut :

Download Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester Genap K13

Download Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD

Penelusuran Terkait :

soal bahasa jawa kelas 4 semester 2 dan kunci jawaban
soal pat bahasa jawa kelas 4 semester 2 2021
soal online bahasa jawa kelas 4 semester 2
soal bahasa jawa kelas 4 semester 1 dan kunci jawaban
soal bahasa jawa kelas 4 dan kunci jawaban
soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013 dan kunci jawaban
kunci jawaban bahasa jawa kelas 4 semester 2
soal bahasa jawa kelas 4 semester 2 pdf

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News