Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Ulangan Harian PAI BP Kelas 6 Semester 1 tentang Asmaul Husna

Berikut kami sampaikan contoh soal ulangan harian Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 yang dilengkapi Kunci Jawaban. Adapun kisi-kisi soal evaluasi PAI BP SD kelas 6 semester 1 dapat digunakan adik-adik untuk belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya.

soal ulangan pai bp kelas 6 semester 1 asmaul husna

Soal ulangan harian UH PAI dan BP (Budi Pekerti) Kelas 6 Semester 1 ini hanya sebagai referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Contoh soal ini sudah sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah adik-adik, serta sesuai dengan silabus yang ada pada tahun 2021/2022.

Contoh soal ulangan harian PAI dan BP kelas 6 semester 1 kurikulum 2013 tentang asmaul husna ini dapat juga di download pada link di akhir postingan. Anda dapat memilih jenis file yang diinginkan, file yang kami bagi ada 2 jenis yakni PDF dan juga .docx.

Soal Ulangan PAI dan BP Kelas 6 Semester 1 Asmaul Husna

Untuk jumlah soal ulangan harian UH/ Penilaian harian PH agama islam kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 yang kami bagikan ini adalah 20 butir soal pilihan ganda, 10 soal essay, dan 5 soal uraian. Kunci jawaban pada soal ini ada di bagian bawah soal agama.

Contoh soal penilaian harian agama islam kls 6 semester 1 ini tentang nama baik bagi Alloh atau Asmaul Husna. Dalam agama islam Asmaul Husna artinya nama-nama milik Allah SWT yang baik lagi indah.

Soal ulangan harian PAI BP SD kelas 6 semester 1 berikut ini di ambil dari buku LKS Pendidikan Agama Islam Kelas 6 terbitan Akik Pustaka 2021.

Soal Pilihan Ganda UH PAI Kelas 6 Semester 1

1. Berikut ini adalah sikap yang dapat ditunjukkan dalam beriman kepada sifat Allah Al-Muqaddim adalah ....
a. mendahulukan hak daripada kewajiban
b. mendahulukan kewajiban dibanding hak
c. mendahulukan pendapat orang lain daripada pendapat sendiri
d. mendahulukan pendapat sendiri daripada orang lain

2. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya. Ayat tersebut terdapat dalam Qur'an yaitu surah ....
a. Q.S Al Anfal : 34
b. Q.S Al Maidah : 34
c. Q.S Al A'raf : 34
d. Q.S Al Baqarah : 34

3. Semua makhluk tidak ada yang kekal, kecuali Allah, karena Allah bersifat ....
a. Al-Baqi
b. Al-Muhyi
c. Al-Mumit
d. Al-Malik

4. Ciri-ciri orang yang meneladani sifat Allah "Al-Baqi" adalah ....
a. beribadah, belajar, bekerja karena mengharap ridha Allah
b. bekerja terus menerus tanpa mengingat Allah
c. beribadah terus menerus tanpa mencari nafkah
d. tidak berusaha sama sekali hanya mengharap dari Allah saja

5. Alam abadi dan kekal adalah alam ....
a. gaib
b. akherat
c. dunia
d. luar angkasa

6. Jika kita sering beramal, maka ....
a. harta kita akan bertambah
b. kita akan jatuh miskin
c. harta kita akan berkurang
d. kita sering didatangi pengemis

7. Memohon perlindungan kepada Allah SWT merupakan arti dari ....
a. takbir
b. tahlil
c. ta'awud
d. tahmid

8. Bagi orang yang beriman, musibah adalah ....
a. ujian
b. peringatan
c. malapetaka dan azab
d. nasehat

9. Sebagai hamba Allah yang baik, sikap ketika mendapat musibah adalah ....
a. bersabar
b. menjelek-jelekkan Allah
c. menangis sambil meronta-ronta
d. menyalahkan orang lain

10. Ketika mengalami musibah yang kecil maupun yang besar, sebaiknya mengucapkan ....
a. Allahu akbar
b. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
c. Alhamdulillahirabbil 'alamin
d. Bismillahirrahmanirrahim

11. Nama-nama yang baik bagi Allah dalam istilah Al.Qur'an disebut ....
a. asmaul husna
b. sifat wajib
c. iman
d. sifat mustahil

12. Allah SWT mempunyai sifat As-Shamad yang artinya ....
a. maha kekal
b. tempat bergantung
c. berkuasa
d. maha menyegerakan

13. Kita harus meminta pertolongan hanya kepada ....
a. dukun
b. paranormal
c. Allah SWT
d. nabi

14. Rejeki dari Allah SWT harus ...
a. disombongkan
b. disyukuri
c. didiamkan
d. disimpan

15. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًاأَحَدُ

Arti dari ayat di atas adalah ....
a. tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya
b. Dia berada di atas segala keperluan
c. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan
d. Yang tiada wujud lain di atas Dia

16. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُو لَدْ

Arti dari ayat di atas adalah ....
a. tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya
b. Dia berada di atas segala keperluan
c. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan
d. Yang tiada wujud lain di atas Dia

17. Allah SWT mempunyai sifat maha Berkuasa yaitu ....
a. As-shamad
b. Al-Muqtadir
c. Al-Muqaddim
d. Al-Baqi

18. Tandanya seorang benar imannya kepada Allah SWT ....
a. giat menuntut ilmu
b. meyakini akan kebesaran-Nya
c. tunduk dan patuh kepada-Nya
d. meyakini semua ciptaan-Nya

19. Beriman kepada Allah SWT, dapat diartikan mengakui adanya Allah SWT dan semua sifat-sifat ....
a. kekuasaan-Nya
b. keadilan-Nya
c. kesempurnaan-Nya
d. kebesaran-Nya

20. Allah mempunyai sifat Al-Muqaddim yang artinya ....
a. maha kekal
b. tempat bergantung
c. berkuasa
d. maha menyegerakan

Contoh Soal Essay UH PH PAI BP Kelas 6 Semester 1 K13

1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'in adalah pernyataan yang menyebutkan kembali kepada ....

2. As-Shamad artinya ....

3. Al-Muqtadir artinya ....

4. Al-baqi artinya .....

5. Kehidupan di dunia dapat dimanfaatkan untuk meraih kehidupan di ....

6. Ketika mendapat kebahagiaan kita wajib .....

7. Apabila mengalami musibah kita wajib ....

8. "Sesungguhnya setelah kesulitan ada ....

9. Bagi orang yang beriman, musibah adalah ....

10. Bagi orang yang dzalim, musibah adalah ....

Latihan Soal Uraian UH PAI BP Kelas 6 Semester 1

1. Sebagai hamba Allah bagaimana sikapmu ketika mendapat musibah?

2. Dalam keadaan bagaimanakah kalimat tarji' diucapkan?

3. Tulislah bukti sederhana dari As-Shamad!

4. Sebutkan perilaku dari orang beriman yang meneladani sifat Allah Al-Muqtadir!

5. Sebutkan perilaku dari orang beriman yang meneladani sifat Allah Al-Baqi!

Kunci Jawaban Soal Ulangan PAI Kelas 6 SD Semester 1 2021

I. Pilihan Ganda

 1. B
 2. C
 3. A
 4. A
 5. B
 6. A
 7. C
 8. A
 9. A
 10. B
 11. A
 12. B
 13. C
 14. B
 15. A
 16. C
 17. B
 18. C
 19. C
 20. D

II. Essay

 1. Allah
 2. Maha Tempat Bergantung
 3. Maha Berkuasa
 4. Maha Kekal
 5. Akhirat
 6. Bersyukur
 7. Bersabar
 8. Kemudahan
 9. Ujian
 10. Azab

III. Uraian

 1. Bersegera untuk beribadah, bekerja, dan belajar
 2. Terus-menerus bekerja, beribadah, dan belajar
 3. Bersabar dan mengambil hikmahnya
 4. Mendapat musibah
 5. Allah mengabulkan do'a hamba-Nya

Download Soal Ulangan PAI BP Kelas 6 Semester 1

Jika kalian menginginkan contoh soal PAI BP Kelas 6 Semester 1 di atas dapat klik link berikut ini. Bila ada salah satu link yang tidak dapat di download atau tidak ada filenya silahkan beritahu kami dengan menghubungi kami lewat contact us, tombolnya ada di bawah blog ini.

Soal UH/PH PAI BP Kelas 6 Semester 1 (PDF)

Contoh Soal UH Agama Islam Kelas 6 Semester 1 (.docx)

Demikian contoh soal evaluasi ulangan harian pendidikan agama Islam (PAI) Budi Pekerti (BP) Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 2021/2022 beserta Kunci Jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat adik-adik belajar.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News