Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UTS PAI dan Budi Pekerti Kelas 1 SD/MI Semester 2

Soal UTS PAI dan Budi Pekerti Kelas 1 SD/MI Semester 2 Genap Kurikulum 2013 Tahun 2020/2021 - Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan sebuah informasi yakni Contoh Soal Latihan Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) PAI (Pendidikan Agama Islam) dan Budi Pekerti untuk anak didik yang duduk di Kelas 1 SD/MI di Semester 2 (dua) Genap Kurikulum 2013 / K13 Tahun Ajaran 2021/2022.

soal uts pai dan budi pekerti kelas 1 sd semester 2 kurikulum 2013

Adanya contoh Soal Agama Islam Kelas 1 Semester 2 (genap) Tahun 2021 ini hanya sebagai referensi belajar saja sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Dengan adanya contoh soal ini diharapkan adik-adik tambah semangat lagi dalam belajar untuk menghadapi UTS/PTS nantinya.

Berikut pembahasan dari Contoh Soal Latihan UTS dan PTS bagi siswa siswi Kelas 1 SD pada mata pelajaran PAI Semester Genap beserta Kunci Jawaban.

>>>>SOAL DAN KUNCI JAWABAN PAI KELAS 1 SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang paling benar!

1. Rabbi zidni ‘ilma warzuqni ....
a. fahma
b. saliha
c. rafi’an

2. Arti dari lam yaliwalamyulad adalah ....
a. belajar
b. bermain
c. Dia (Allah) tidak beranak dan juga tidak diperanakan

3. Menuntut ilmu hukumnya ....
a. wajib
b. sunah
c. makruh

4. Rukun Islam yang pertama adalah ....
a. zakat
b. puasa
c. syahadat

5. Agar menjadi orang yang berilmu, kita harus rajin ....
a. belajar
b. bermain
c. tidur

6. Asyhadu alla ila hail lallah adalah lafal syahadat ....
a. Tauhid
b. Rasul
c. Syahadatain

7. Dzat yang menciptakan alam semesta adalah ....
a. manusia
b. Allah swt
c. malaikat

8. Syahadat ada ....
a. dua
b. tiga
c. satu

9. Al-Malik artinya ....
a. maha merajai
b. maha jahat
c. maha hidup

10. Orang yang mengajar dan mendidik kita di sekolah adalah ....
a. kakek
b. nenek
c. bapak dan ibu guru

11. Syahadat tauhid merupakan bentuk persaksian terhadap ....
a. Allah swt
b. nabi
c. rasul

12. Aku bersaksi tiada Tuhan selain ....
a. Allah swt
b. manusia
c. masyarakat

13. Allahumma arinal haqqa-haqqa warzuqnat tiba’ah wa arinal bathila-bathila warzuqnaj tinabah merupakan do’a ....
a. Sebelum belajar
b. Setelah belajar
c. Setelah makan

14. Surah Al-Ikhlas ditirukan dikota .....
a. Madinah
b. Arab
c. Mekah

15. Bukti bahwa Allah itu Maha Esa terdapat dalam Al-Qur'an surah  ....
a. Al-Fiil
b. Al-Kautsar
c. Al-Ikhlas

16. Nabi Muhammad saw adalah .... Allah swt.
a. manusia
b. Kaum Arab
c. utusan

17. Jumlah Asmaul Husna ada ....
a. 09
b. 19
c. 99

18. Beribadah kepada Allah swt dengan ....
a. ikhlas
b. terpaksa
c. sedih

19. Rasul Allah artinya ....
a. kekasih Allah
b. utusan Allah
c. hamba Allah

20. Nabi Muhammad saw menyebarkan agama ....
a. Islam
b. Konghucu
c. Hindu

21. Syahadat berarti ....
a. kesaksian
b. utusan
c. membaca

22. Wahyu Al-Qur’an yang pertama kali turun berbunyi iqra’ yang artinya ....
a. tulislah
b. bacalah
c. sampaikanlah

23. Surat dalam Al-Qur’an yang menjadi titik awal turunnya agama Islam adalah surat ....
a. Al-Fatihah
b. Al-Ikhlas
c. Al-‘Alaq

24. Keesaan Allah swt terdapat dalam surat ....
a. An-Nas
b. Al-Fatihah
c. Al-Ikhlas

25. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke- ....
a. 4
b. 10
c. 112

*SOAL ISIAN SINGKAT

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

26. Syahadat ada ... macam.

27. Gapailah cita-cita setinggi .... 

28. Rabbi zidni ‘ilma warzuqni fahma adalah do’a ....

29. Nabi yang menguasai berbagai bahasa di dunia adalah nabi ....

30. Nabi Idris as mengajarkan umatnya untuk menyembah ....

31. Dengan giat belajar akan membuat kita menjadi ....

32. Nabi terkahir adalah ....

33. Qul huwallahu ....

34. Surat Al-Ikhlas berjumlah ... ayat.

35. Allahus somad adalah ayat dalam surat Al Ikhlas ayat yang ke- ....

*SOAL JAWABAB SINGKAT

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

36. Tulislah lafal surat Al-Ikhlas ayat satu! 

Jawab : ...............................................................................................................

37. Siapakah yang wajib menuntut ilmu? 

Jawab : ...............................................................................................................

38. Tulislah bunyi syahadat tauhid!

Jawab : ...............................................................................................................

39. Sebutkan 2 ilmu yang diberikan Allah swt kepada nabi Idris as!

Jawab : ...............................................................................................................

40. Apa arti dari asmaul husna Allah Al-Malik?

Jawab : ...............................................................................................................

Anda dapat melihat kunci jawaban UTS PAI Kelas 1 di atas pada video berikut:

Untuk mendapatkan Soal Agama Islam Kelas 1 SD Semester 2 di atas bisa Download melalui link berikut ini :

Download Soal dan Kunci jawaban UTS/PTS PAI dan Budi Pekerti Kelas 1 SD Semester 2 K13

>>>>KUNCI JAWABAN

* KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. A
 10. C
 11. A
 12. A
 13. B
 14. C
 15. C
 16. C
 17. C
 18. A
 19. B
 20. A
 21. A
 22. B
 23. C
 24. C
 25. C
*KUNCI JAWABAN ISIAN SINGKAT

26. Dua

27. Langit

28. Sebelum belajar

29. Nabi Idris AS

30. Allah SWT

31. Pandai

32. Nabi Muhammad SAW

33. Ahad

34. 4 ayat

35. Ayat ke 2

*KUNCI JAWABAN SINGKAT

36. Qul huwallahu ahad

37. Semua Manusia

38. Asyhadu alla ila hail lallah

39. Pintar membaca dan menulis, mengenal berbagai bahasa, pandai berkuda, pandai menjahit (Kebijaksanaan Guru)

40. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai

Demikian Contoh Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti Kelas 1 SD/MI pada Semester 2 Genap Kurikulum 2013 yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat.

Untuk mendapatkan Soal Agama Islam Kelas 1 SD Semester 2 di atas bisa Download melalui link berikut ini :

Download Soal dan Kunci jawaban UTS/PTS PAI dan Budi Pekerti Kelas 1 SD Semester 2 K13

Postingan Terkait :

soal uts pai kelas 1 sd semester 1 kurikulum 2013
soal uts pai kelas 1 sd semester 2 kurikulum 2013
soal uts pai kelas 1 sd semester ganjil kurikulum 2013
contoh soal uts pai kelas 1 sd semester 1 kurikulum 2013
contoh soal uts pai kelas 1 sd semester 1
latihan soal uts pai kelas 1 sd semester 2
kisi kisi soal uts pai kelas 1 sd semester 1 kurikulum 2013

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News