Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Iki dudu dina padhang

Iki dudu dina padhang, wektune isih wengi, mila dudu kowe sing bisa nandhingi kridhane Adipati Karna

Kepriye basa kramane?


Jawaban :

Menika sanes dinten rina wekdalipun tasih dalu, milo sanes panjenengan ingkang saget nandhingi kridhanipun Adipati Karna

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News