Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila berlambang kepala banteng

Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila berlambang kepala banteng!


Jawaban :

a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

c. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

d. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

f. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News