Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013

Salah mata pelajaran yang masuk ke dalam mulok (muatan lokal) adalah bahasa daerah, komputer, bahasa Inggris. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami akan bagikan contoh Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013.

soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1
Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 1


Bagi orang Jawa pasti tidak asing lagi dengan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari ini kita sudah mengenalnya sejak kecil. Bukan hanya bahasa saja yang dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa Jawa ini namun kita juga akan diajari mengenal aksara Jawa.

Sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Ulangan / Penilaian Tengah Semester (UTS/PTS) sebagai murid wajib belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang diinginkan. Untuk belajar kami menyiapkan contoh Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 untuk dipelajari sebagai persiapan.

Pada contoh soal Mid Semester Bhs Jawa kelas I (satu) Sekolah Dasar Kurikulum 13 semester I (satu/Ganjil) ini juga saya berikan kunci jawabannya. Untuk kunci jawabannya dapat anda download pada akhir postingan ini. Anda tinggal ikuti saja link yang saya berikan di bawah postingan ini.

Berikut contoh Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 :

I. wenehana tandha ping (x) ana aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener

1. suara pitik jago yaiku ....

a. cukurukuk
b. guk-guk
c. krik-krik

2. iki ... ku


a. sa
b. bu
c. tu

3. tas gunane kanggo nyimpen ... sekolah

a. sepatu
b. piranti
c. obat

4. potlot gunane kanggo ....

a. nulis
b. maca
c. nyapu

5. gunane kanggo ....a. ngumbahi
b. sikatan
c. mangan

6. piranti ing gisor iki kang digunakke naliko sinau yaiku ....

a.

b.

c. 

7. anggone nggaris gunakke ....

a. sapu
b. garisan
c. potlot

8. anak bebek arane ....

a. blengur
b. meri
c. nener

9.
ing sisih kiwa iki gambar ....

a. tikus
b. kucing
c. kelinci
10. buku iku diadahi ....

a. kursi
b. bangku
c. tas

11. anak baya arane ....

a. meri
b. rete
c. ketul

12. anak sapi arane ....

a. gudel
b. pedhet
c. belo

13. woh jati arane ....

a. pocung
b. janggleng
c. katak

14. yen bubar adus terus ... ben awake garing

a. andukan
b. mangan
c. dandan

15. menthok-menthok klebu tembang ....

a. modern
b. macapat
c. dolanan

16. kembang lombok arane ....

a. maya
b. mantra
c. menik

17. tembang dolanan biasane ditembangake karo ...

a. turu
b. sinau
c. dolanan

18. cublak cublak suweng kuwi tembang ....

a. dolanan
b. macapat
c. modern

19. menthok bisa gawe senenge ati kanthi ....

a. lakune
b. wulune
c. swarane

20. papan kanggo ngopeni kewan diarani ....

a. gubuk
b. omah
c. kandang

21. yo prakanca dilanan ing ....

a. taman
b. jaba
c. jero

22. sak durunge maem aja lali ....

a. donga
b. turu
c. adus

23. gundhul-gundhul pacul iku tembang ....

a. dolanan
b. macapat
c. modern

24. tembung dolanan bisa diiringi nganggo ....

a. rebana
b. gitar
c. gamelan

25. tembang dolanan sing ora nyritakake bab kewan yaiku ....

a. pitik tukung
b. menthok-menthok
c. padhang bulan

II. isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk

1.
iki jenenge ....2. nalika ani nyaponi jobin, ani nganggo sapu ....

3. k – u – b – u ....
aksara ing ndhuwur yen dirakit dadi tembung ....

4. jamuran klebu tembang ....

5. wong sing ora tau nyambut gawe awake dadi ....

6. godhong asem arane ....

7. wit jagung arane ....

8. janur kuwi arane godhong ....

9. klungsu iku isi ....

10. wit kambil arane ....

III. wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep

1. apa gunane meja

2. ana ngendi mapane cidhuk

3. kepriye lakune menthok

4. kudu dikapakna yen omah reged

5. apa arane godhong mlinjo

Untuk kunci jawaban contoh Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di atas dapat di unduh pada link berikut ini :

Kunci Jawaban Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas Satu SD Semester 1 Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Pencarian terkait:

soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 kurikulum 2013,
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 2019,
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 2020,
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 2018,
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 k13,
download soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 kurikulum 2013,
contoh soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 kurikulum 2013,
contoh soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1,
soal uts bahasa jawa kelas 10 semester 1,
download soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1,
soal bahasa jawa kelas 1 semester 1 2021,
kunci jawaban bahasa jawa kelas 1 semester 1,
soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 2021,
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 1 semester 1,
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 2021,
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 1 2020,

Selalu ikuti kami di Google News pada link berikut ini

Sekodas News